Waterschapsbestuur De Stichtse Rijnlanden stelt waterbeheerprogramma vast

Gepubliceerd op 23 december 2021

Op 22 december 2021 heeft het algemeen bestuur het waterbeheerprogramma 2022 - 2027 ‘Stroomopwaarts samen voor de toekomst’ vastgesteld. Het programma beschrijft de ambities en inzet van het waterschap voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied.

Het waterbeheerprogramma is tot stand gekomen met inbreng van veel organisaties, waaronder de waterraad, bestaande uit 25 jongeren van 18 tot 25 jaar. Daarnaast hebben de afgelopen maanden 23 mede-overheden, belangenorganisaties en enkele particulieren gereageerd op het ontwerp-waterbeheerprogramma. Dagelijks bestuurder hoogheemraad Els Otterman: “We hebben het programma samen met veel partners tot stand gebracht, en zo willen we het ook uitvoeren. Want alléén kunnen en willen we dat niet.”

Iedere schop in de grond klimaatbestendig

Otterman: "Als waterschappen merken we elke dag de gevolgen van klimaatverandering. Zoals de recente overstromingen in Limburg. In de toekomst zullen perioden van langdurige droogte en extreme hoosbuien steeds vaker voorkomen, zo blijkt ook uit het door het KNMI gepresenteerde klimaatbericht. De gevolgen voor onze steden en dorpen, onze dijken en ons buitengebied zijn groot. ‘Iedere schop in de grond moet klimaatbestendig zijn’, zei onze Deltacommissaris onlangs, en de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en CU onderschrijven dit in hun coalitieakkoord. Daarom willen we als waterschap meer aan het stuur zitten”.

Water een sturende rol in de ruimtelijke ordening

We willen dat water een sturende rol in de ruimtelijke ordening krijgt. Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals in de Utrechtse polder Rijnenburg, en bij de herstructurering van bestaande wijken. In sommige gemeenten gebeurt dat al, zoals in Oudewater. In het plan Westerwal hebben ontwikkelaar en gemeente het waterschap vanaf het begin betrokken, met als resultaat een robuuste IJsseldijk, watercompensatie en ruimte voor aanlegplaatsen. Zo willen we ook met andere partners samenwerken. Zo’n samenwerking biedt ook kansen voor andere uitdagingen waar we als regio voor staan, zoals energietransitie, bodemdaling en verduurzaming.

Meer informatie

Meer lezen over de ambities van het waterschap? Het waterbeheerprogramma 2022 – 2027 is te bekijken op hdsr.nl/waterbeheerprogramma.