Belastingaanslagen verzonden

Gepubliceerd op 21 januari 2020

Vanaf 25 januari 2020 ontvangen veel huurders in het gebied van De Stichtse Rijnlanden hun aanslag voor de waterschapsbelastingen. En veel bedrijven ontvangen hun voorlopige aanslag zuiveringsheffing. Vanaf 22 februari 2020 volgt de verzending aan eigenaren van woningen en bedrijven. De verzending gebeurt in fasen, met enkele tienduizenden per zending.

Waaraan besteedt het waterschap uw geld?

Het waterschap werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Daarnaast stelt het bestuur ook steeds meer geld beschikbaar voor maatregelen die thema's als duurzaamheid en klimaat ten goede komen. Want schoon, gezond en voldoende water zijn niet altijd vanzelfsprekend.

Het waterschap ontvangt hiervoor geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. Iedereen die belang heeft bij het werk van het waterschap, betaalt mee. Waterschapsbelasting bestaat uit twee heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. Met de watersysteemheffing betaalt het waterschap het beheer van dijken, gemalen en stuwen en het onderhoud van sloten en rivieren. Het zuiveren van het afvalwater wordt betaald uit de zuiveringsheffing.

Online magazine

Wilt u meer weten over de taken en projecten van het waterschap en hoeveel geld daarin omgaat? Bekijk dan ons online magazine, https://hdsr.foleon.com/hdsr/bijsluiter-2020 waarin we dit met interviews en beeld aan u laten zien. Het online magazine is het best te bekijken op tablet of desktop/laptop.

Samenwerking met BghU

Het heffen en innen van waterschapsbelasting gebeurt door de BghU: de Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het waterschap.


Meer informatie over waterschapsbelastingen

naar het online magazine

Voor vragen over uw belastingaanslag kunt u terecht bij de BghU