Extra editie @grarier 2024

header_agrarier
24 april 2024

Vooraankondiging: Gespreksavond waterschap met de Agrarische sector (Melkveeteelt)

Ontwerp zonder titel (6)

Heeft u een agrarisch bedrijf in het westelijk gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)? Reserveer dan alvast uw agenda voor 29 mei van 19:30 uur tot 22:00 uur. HDSR organiseert dan een gespreksavond bij De Boerinn in Kamerik voor veehouders in het westen van het beheergebied. De officiële uitnodiging met meer informatie volgt in de week van 29 april.

Goede relatie is van belang

De agrarische sector en het waterschap werken van oudsher veel samen. Een goede relatie is belangrijk, want veel van de werkzaamheden van het waterschap vinden plaats op het erf of op percelen van agrariërs. Aan de andere kant heeft de agrarische sector het waterschap ook nodig als samenwerkingspartner. Op dit moment speelt er veel in het landelijke gebied, zoals natuurontwikkeling, klimaatverandering, Kaderrichtlijn water (KRW), waterkwaliteit en beoogde transities. Het waterschap wil hierover graag in gesprek.

N.B. Op een later moment organiseert het waterschap een gespreksavond voor agrarische sector in het oosten van het gebied. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.

Een brug naar het waterbeheer

In het gebied van het waterschap liggen honderden bruggen. Een brug heeft impact op het onderliggende water en op het uitvoeren van onderhoud aan dat water. Daarom gelden er regels voor het aanleggen of verwijderen van een brug.

Regels voor bruggen

Voor werken en het uitvoeren van werkzaamheden in, op of in de buurt van watergangen of dijken die in beheer zijn bij ons waterschap, heeft het waterschap regels opgesteld. Die regels staan in de waterschapsverordening. Op basis van deze verordening kan het waterschap eisen stellen aan werken, zoals de aanleg van een dam, steiger of brug.

Voor veel werken en werkzaamheden in, op of in de buurt van watergangen is daarom toestemming nodig van het waterschap. Vaak is een melding voldoende, maar als de brug niet voldoet aan de regels van de waterschapsverordening, dan is een vergunning nodig.

Handhaven indien nodig

Als een brug is aangelegd is het belangrijk dat zo’n brug ook goed wordt onderhouden. Een verzakte of te lage brug bemoeilijkt het varend onderhoud aan de watergang. In sommige gevallen belemmeren niet goed onderhouden bruggen ook de afvoer van water, wat bij piekbuien kan zorgen tot wateroverlast.

Bruggen in de Lopikerwaard

Het waterschap kan handhavend optreden als bruggen niet goed zijn onderhouden en daarom niet meer voldoen aan de regels in de vergunning. Binnenkort gaan de toezichthouders extra letten op de bruggen in de Lopikerwaard. Deze bruggen, die veelal zijn aangelegd in de jaren 80, zijn recent gecontroleerd. Van de 160 bruggen voldoen zo’n 50 niet aan de regels in de vergunning. Het waterschap gaat samen met de eigenaren kijken wat er nodig is om de bruggen weer aan de regels te laten voldoen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt sloten zeer beperkt beschikbaar voor ecoregeling

Ontwerp zonder titel (5)

Boeren kunnen landschapselementen in eigendom van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet opgeven voor de ecoregeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Een uitzondering hierop zijn boeren die een pacht- of beheerovereenkomst hebben met het waterschap.

Volg ons op social media!

LinkedIn Instagram Twitter/X YouTube Soundcloud

Reageren?

Neem contact op met de redactie:

Abonneren

Aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief? Ga naar deze pagina op onze website en regel het direct zelf!

We zijn benieuwd naar uw feedback!

Laat uw mening over de @grariër nieuwsbrief horen door de vijf vragen in te vullen via de link hieronder.