Start proef rivierkreeften in zijsloten Slimmenwetering Zegveld

Gepubliceerd op 12 juli 2022

In Zegveld onderzoekt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de overlast door rivierkreeften in sloten. Het onderzoek moet uitwijzen of rivierkreeften ervoor zorgen dat de waterplant krabbenscheer verdwijnt in de boerensloten. Het waterschap werkt hierbij samen met Wageningen Universiteit & Research, een beroepsvisser en drie agrariërs uit Zegveld.

Overlast

De kreeft veroorzaakt met zijn eet- en graafgedrag schade aan de oevers van sloten en tast de waterkwaliteit aan. In sloten in Zegveld met een goede waterkwaliteit zijn de waterplanten bijna volledig verdwenen en is het water troebel geworden in de afgelopen jaren. Het onderzoek moet uitwijzen of dat komt door de aanwezigheid van de uitheemse rivierkreeften.

Vangen, tellen, terugzetten, vangen

Tijdens de eerste vier weken van het onderzoek wordt de populatie rivierkreeften die in de sloten leeft in kaart gebracht. De kreeften worden gevangen, gemerkt en weer teruggezet in de sloot. Dit wordt herhaald, om zo in beeld te krijgen hoe groot de populatie rivierkreeften is. De eerder gevangen kreeften zijn gemerkt om zo via merk-terugvangst onderzoek zicht te krijgen op de populatiegrootte. Ná de laatste week van het onderzoek worden de kreeften niet meer teruggezet, maar neemt de beroepsvisser ze mee.

Kraamkamer

Krabbenscheer is een waterplant die met name in het veenweidegebied voorkomt. Het groeit alleen in sloten met een goede waterkwaliteit. In de boerensloten is krabbenscheer belangrijk, omdat het de leefplaats is van de groene glazenmaker. Deze grote libelle is zeldzaam en beschermd, zodat de leefomgeving zo goed mogelijk in stand moeten blijven.

Niet de eerste, niet de laatste

De Stichtse Rijnlanden is niet het eerste waterschap dat de strijd aangaat met de rivierkreeften. Ook andere waterschappen en gemeenten zijn op zoek naar een manier om de overlast te voorkomen. Het probleem is dat er nog geen structurele oplossing is. Hiervoor moet er ook een en ander veranderen in de wetgeving. Dat zijn langdurige trajecten. Het waterschap ziet de waterkwaliteit in Zegveld achteruit gaan en wil daarom niet wachten. Deze proef is niet de eerste, maar zeker ook niet de laatste.