Waterschap lanceert podcastserie: "Meet The Waterschapper"

Gepubliceerd op 12 juli 2022

Dit jaar viert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 900 jaar Waterbeheer. Speciaal ter gelegenheid van dit jubileum vertellen waterschappers in de podcastserie Meet The Waterschapper over hun werk. Je ontdekt hoe waterbeheer in de regio Utrecht is ontstaan, wat het waterschap zoal doet en wat je zelf kunt doen. Belangrijk, want waterbewust leven maakt het verschil!

Waterveiligheid

Veilig wonen en werken in het midden van het land lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zonder de dijken van het waterschap zou een groot deel van de Randstad onder water staan. Klimaatverandering stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Meer smeltwater, grotere kans op extreme neerslag en vaker perioden van droogte. Het waterschap doet wat het kan om ons te beschermen. De vraag is: kunnen we door op dezelfde voet? Wordt wateroverlast een waterveiligheidsprobleem? Is het tijd voor een nieuwe visie op waterveiligheid en kunnen we ons land op dezelfde manier blijven beschermen of moeten we nadenken over een slimme herindeling van functies? Communicatieadviseur Marc Wessels spreekt hierover met dijkgraaf Jeroen Haan, eveneens portefeuillehouder waterveiligheid bij de Unie van Waterschappen.

Klimaatbestendige Wateraanvoer

Het klimaat verandert: hoosbuien, hitte en droogte komen vaker voor. Dat betekent meer wateroverlast en een watertekort in droge periodes. Het lijkt geen vraagstuk in Nederland of er voldoende zoetwater is, maar toch is het dat wel. Als het erg lang droog is, kan er een tekort aan zoetwater in West-Nederland ontstaan. Door verzilting van de Hollandse IJssel en te weinig aanvoer van zoetwater. Voor dat laatste biedt de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA) in het gebied van De Stichtse Rijnlanden de oplossing. Sociaal-economische en klimaatverandering maken dat de behoefte hieraan steeds groter wordt. Maar hoe werkt het systeem? Wat zijn de mogelijkheden en moeilijkheden? Waterschapper Altwin de Moor gaat hierover in gesprek met Steffen Kolfschoten.

Waterbewustzijn

Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat je in ons gebied kunt wonen, werken en recreëren. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het waterschap werkt iedere dag hard aan droge voeten, schoon water en veilige dijken. Zo houden we ons gebied leefbaar. Dat kunnen we niet alleen. We vragen mede-overheden om een steentje bij te dragen. Datzelfde vragen we aan bewoners van onze regio. Wat kun je zelf doen om meer waterbewust te leven en daarmee een bijdrage te leveren aan het toekomstbestendig maken van je eigen leefomgeving? Jannet Kamminga gaat in deze podcast in gesprek met Sunita Rampersad over wat zij al doen in hun werk en hoe ze ook thuis proberen waterbewuster te leven.


Meer informatie

Heb je vragen over dit bericht?  Stel ze via Twitter met #meetthewaterschapper

Luister de podcast over Waterveiligheid

Meet the waterschapper: podcast over waterveiligheid met Jeroen Haan (links) en Marc Wessels (rechts)

Luister de podcast over de Klimaatbestendige Wateraanvoer

Meet the waterschapper: podcast over de klimaatbestendige wateraanvoer met Steffen Kolfschoten (links) en Altwin de Moor (rechts)

Luister de podcast over Waterbewustzijn

Meet the waterschapper: podcast over waterbewustzijn met Sunita Rampersad (links) en Jannet Kamminga (rechts)