@grarier 6 - 2022

header_agrarier
2022, nummer 6

Ervaringen boeren en waterschap na vijf jaar pionieren in polder Spengen

In de polder Spengen is het gelukt om de grondwaterstand in het groeiseizoen hoger te houden met actieve waterinfiltratie.

Waterinfiltratie en dynamisch peilbeheer werken in toekomstbestendige polder

Het waterinfiltratiesysteem heeft goed gewerkt in 2020 en 2021. Dat blijkt uit ervaringen van boeren en het waterschap.

Bestuurslid worden? Doe dan mee aan de cursus

Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie bij het waterschap? Doe dan mee aan de cursus Actief voor het waterschap.

Inspraak ontwerp-projectplan Lopikerwaardroute KWA+

Op 1 juni is er een informatieavond. Het gaat om plannen om werk uit te voeren langs verschillende watergangen. U kunt hierop inspreken.

Informatieavond Wijk bij Duurstede - Amerongen

De avond op 30 mei gaat over dijkversterking en meekoppelkansen: projecten die gelijktijdig met de dijkversterking zijn uit te voeren.

Dijkversterking Salmsteke Ontkiemt! gaat van start

Het waterschap is van plan in juni 2022 te beginnen met de werkzaamheden in de uiterwaard.

Controle gemotoriseerd vaarverkeer Kromme Rijn

Het waterschap gaat in de komende periode controles uitvoeren op gemotoriseerd vaarverkeer tussen Werkhoven en Wijk bij Duurstede.

Polderkarren in de veenweiden voor boeren, door boeren

Voor boeren die zelf of samen met een agrarisch collectief nadenken over bodemdalingremmende maatregelen, zijn er polderkar-excursies.

Stoomcursus Aanpak polderprocessen in de Veenweiden

Poldergericht aan de slag met bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit? Kom dan naar de stoomcursus voor initiatiefnemers of trekkers van polder- en/of gebieds­processen, zoals agrarische collectieven.

Reageren

Neem contact op met de redactie:

Social

Twitter   Instagram    LinkedIn    soundcloud-icon

Volg ons op social!

Abonneren

Aanmelden of juist afmelden voor de nieuwsbrief? Ga naar de abonneeservice op onze website en regel het direct zelf!