Verlengen termijn peilbesluit voor vijf gebieden goedgekeurd

Gepubliceerd op 10 januari 2019

De termijn van vijf peilbesluiten is met vijf jaar verlengd. De provincie Utrecht heeft de verlenging goedgekeurd. Het gaat om de peilbesluiten voor De Tol, Langbroekerwetering, Kockengen, Driebruggen en Rijnenburg in de gemeenten Stichtse Vecht, Wijk bij Duurstede, Utrecht en Bodegraven-Reeuwijk.

Waarom een verlenging?

In een peilbesluit legt het waterschap vast welk waterpeil het waterschap in een bepaald gebied hanteert. Het merendeel van de vijf peilgebieden is gelegen in het kwetsbare veenweidegebied, een gebied waar we als waterschap actief betrokken zijn bij kansrijke initiatieven om de bodemdaling te vertragen. Ontwatering van de polders in het veenweidegebied draagt bij aan de bodemdaling. Door zorgvuldig het (grond)waterpeil te beheersen kan bodemdaling vertraagd worden. Een verlenging van de termijn van het peilbesluit geeft de mogelijkheid om ontwikkelingen en inzichten mee te nemen en daardoor beter te handelen in het veenweidegebied.

Wat zijn de gevolgen voor het gebied?

In de gebieden De Tol en Langbroekerwetering zijn we als waterschap in de afrondende fase om het peilbesluit te herzien en worden er plannen gemaakt om de ontwikkelingen, opgaven en knelpunten aan te pakken. In de polder Kockengen start het waterschap binnenkort met het herzien van het peilbesluit. Het verzoek om uitstel betekent niet dat deze processen vertraagd worden. De verlenging vervalt zodra het nieuwe peilbesluit wordt vastgesteld.

Voor de gebieden Driebruggen en Rijnenburg achten wij de peilen afgestemd op de functies in het gebied en het watersysteem voldoende robuust voor de komende jaren. Indien blijkt dat de peilen toch niet meer actueel zijn of problemen geven, kan versneld aan de slag gegaan worden met het herzien van het peilbesluit.

Bezwaar maken

Bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken tegen de verlenging. Meer informatie over hoe dat kan, vindt u in de bekendmaking van de provincie Utrecht.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Graas, projectleider peilbesluiten en gebiedsplannen. Dat kan via susan.graas@hdsr.nl of (030) 209 7010.