Waterschap test gemaal De Aanvoerder in De Meern

Gepubliceerd op 8 mei 2024

Om goed voorbereid te zijn op extreme droogte test Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden van 14 tot en met 16 mei 2024 gemaal De Aanvoerder in De Meern. Op dinsdag 14 mei om 9:00 uur gaat het gemaal aan en sluit de deur in de Leidsche Rijn naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De stroomrichting van de Leidsche Rijn wordt dan omgedraaid. Tijdens de test, die tot 16 mei 9.00 uur duurt, is er op twee plekken geen doorvaart mogelijk: door de Haanwijkersluis in Harmelen en bij gemaal De Aanvoerder in De Meern. Het waterpeil in de Leidsche en Oude Rijn is tijdelijk wat hoger dan normaal.

Voorbereiden op droogte

Gemaal De Aanvoerder is een belangrijk onderdeel van de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA). Dit gemaal is speciaal gebouwd om tijdens extreme droogte zoetwater via Leidsche en Oude Rijn naar het westen van Nederland te pompen. De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater. Dit is het gevolg van verzilting van de grote rivieren en de Hollandse IJssel. Via de KWA voeren we dan via verschillende routes extra zoetwater naar West-Nederland, onder meer met gemaal De Aanvoerder. Aan dit gemaal is het afgelopen jaar een aantal aanpassingen gedaan. Daarom laat het waterschap het gemaal proefdraaien.

Vaker extreme droogte door klimaatverandering

Voldoende zoetwater is cruciaal voor onder meer de stabiliteit van dijken, voor natuur, landbouw en voor de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met afwisselende periodes van extreme droogte en hevige regen. Bij de bouw van gemaal De Aanvoerder werd ingeschat dat dit gemaal eenmaal in de acht jaar ingezet moest worden. In 1993 was de eerste keer; daarna in 2003, 2011, 2018, 2019 en in 2022.  Ook in 2023 scheelde het maar weinig of De Aanvoerder moest alweer in actie komen. Om voorbereid te zijn op de toekomst werkt het waterschap samen met Hoogheemraadschap van Rijnland aan een uitbreiding van de capaciteit van de KWA: KWA+, onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater.