Informatieavond gemeente en waterschap reconstructie Kanaaldijk-Oost

Gepubliceerd op 28 maart 2024

De gemeente Houten werkt samen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (het waterschap) en Rijkswaterstaat aan de reconstructie van de Kanaaldijk-Oost in Schalkwijk. Het waterschap is daarnaast ook aan het werk met de uitvoering van het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk voor het deelgebied Kanaalzone (tussen de Schalkwijksebrug en de Goyerbrug).

Deze plannen hebben gevolgen voor de eigenaren van percelen aan de Kanaaldijk-Oost.  Daarom organiseren de gemeente en het waterschap een informatieavond op dinsdag 2 april van 20:00 tot 21:30 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk. De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Wat kunt u op de informatieavond verwachten?

De informatieavond start met een algemene presentatie. De gemeente licht kort iets toe over de reconstructie van de Kanaaldijk-Oost. Het waterschap legt uit hoe het watersysteem werkt en welke ambities er zijn voor het deelgebied.

Het doel van de avond is vooral om van u te horen welke belangrijke aandachtspunten er zijn, waar tijdens de voorbereiding en de uitvoering rekening mee moeten worden gehouden. Daarnaast kunt u aangeven of u knelpunten ervaart met het watersysteem. Na de presentatie kunt u in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en het waterschap. Uw kennis van de omgeving is voor ons zeer waardevol. We horen daarom graag uw mening.

Wat gaat er gebeuren met de Kanaaldijk-Oost?

De Kanaaldijk-Oost is in slechte staat. Door verzakkingen is de weg al jaren alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. De gehele verharding van de weg wordt verwijderd. Daarna wordt waar nodig het weglichaam opgehoogd en een nieuwe fundering aangelegd. Als afwerking komt er een rijbaan van prefab betonnen platen. Verder plaatst het waterschap een nieuwe kleilaag in de watergang. Hierdoor wordt het wegstromen van water uit de watergang naar het Amsterdam-Rijnkanaal beperkt. Ook worden tijdens dit werk, waar nodig, de duikers en inlaten naar de percelen en de sloten van eigenaren opgeknapt.

Er loopt nog een onderzoek naar de verkeersontsluiting van het buitengebied via de Kanaaldijk-Oost en Zuid. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het bepalen van de definitieve inrichting van de Kanaaldijk-Oost.

Wat is een raamwaterplan?

In een raamwaterplan staat wat het waterschap met het oppervlaktewaterwater doet in een bepaald gebied en welke vraagstukken het waterschap moet oplossen om klaar te zijn voor de toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de klimaatverandering. Hierdoor wordt het natter en droger, wat effect heeft op wateroverlast en voldoende water voor de fruitteelt. Ook de waterkwaliteit en ecologie komen aan de orde in het raamwaterplan. De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt nu voor het deelgebied Kanaalzone. Achtergrondinformatie over het raamwaterplan vindt u op de site van het waterschap: www.hdsr.nl/buurt/watergebiedsplannen/raamwaterplan-eiland-schalkwijk/

Aanmelden en meer informatie

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de informatieavond door een e-mail te sturen naar gemeentehuis@houten.nl. Vermeld in het onderwerp Bewonersavond Kanaaldijk-Oost en zet in de mail uw naam, adres en met hoeveel personen u komt.