Subsidie voor agrariërs die werken aan duurzaam waterbeheer

Gepubliceerd op 28 maart 2024

Vanaf 1 april is het voor agrariërs weer mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling Regionaal Partnerschap voor water en bodem. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap. De regeling is bedoeld om agrariërs handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer.  
Er is dit jaar € 220.000 beschikbaar voor waterkwaliteitsmaatregelen en € 75.000 voor maatregelen voor klimaatadaptatie.

Verbeteren van de waterkwaliteit doen we samen

Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor planten en dieren en is onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. Het waterschap werkt samen met agrariërs aan schoon en gezond water. Hoogheemraad Gijs Stigter: ‘De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Omgaan met het veranderende klimaat vraagt inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. Het waterschap biedt agrariërs graag concrete handvatten om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Daarom is de succesvolle subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem opnieuw open voor inschrijvingen.’

Maatregelen waterkwaliteit (openstelling 1 april 2024)

Voor de waterkwaliteitsmaatregelen zijn er twee categorieën investeringen. Agrariërs kunnen investeren in drinkbakken en overige waterkwaliteitsmaatregelen. Het indienen van aanvragen kan tot en met 30 juni 2024. Afhankelijk van de interesse volgt goedkeuring dan wel loting. Is er nog budget over dan volgt een 2de ronde, hiervoor geldt een principe van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Maatregelen voor Klimaatadaptatie (openstelling najaar 2024)

Nieuw dit jaar is dat het waterschap ook subsidie beschikbaar stelt voor maatregelen voor klimaatadaptatie. Agrariërs zijn met de uitvoering van dit type maatregelen beter voorbereid op klimaatverandering en extreme situaties zoals wateroverlast, watertekort en droogte.

De planning is om de subsidie voor deze categorie maatregelen in het najaar van 2024 open te stellen. Verdere informatie volgt via een persbericht en de website van het waterschap.

Watermakelaars adviseren over de regeling

De watermakelaars zijn er voor agrariërs om samen te bepalen hoe de subsidieregeling in hun voordeel kan werken. Zij begeleiden bijvoorbeeld bij het opstellen van een agrarisch waterplan. Voor advies en meer informatie kunnen agrariërs contact opnemen met een watermakelaar uit hun gebied.

De contactgegevens en meer informatie over de regeling zijn te te vinden op de pagina Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem.