Gebiedsavond Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk deelgebied Wijk bij Duurstede

Gepubliceerd op 11 maart 2024

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt aan de uitvoering van het Raamwaterplan Eiland van Schalkwijk. Het Raamwaterplan beschrijft wat er in het gebied speelt en welke vraagstukken moeten worden opgelost om een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem te krijgen. Dit doet het waterschap in verschillende deelgebieden. De uitwerking van het raamwaterplan naar concrete maatregelen gebeurt nu voor het deelgebied Wijk bij Duurstede.

Het waterschap organiseert een gebiedsavond op maandag 18 maart 2024 van 20:00 tot 21:30 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Wiese, De Wiese 2 in Schalkwijk. De zaal is open vanaf 19:30 uur. Het doel van de gebiedsavond is met inwoners en/of bedrijven in gesprek te gaan over de werking van het watersysteem en eventuele knelpunten die bewoners of belanghebbenden mogelijk ervaren.

Wat kunt u op de gebiedsavond verwachten?

Tijdens de gebiedsavond komen diverse onderwerpen aan bod. Zo wordt onder andere besproken hoe het waterschap omgaat met de oppervlaktewaterpeilen die worden geregeld met stuwen en gemalen. Ook de waterkwaliteit en ecologie staan op de agenda. Door klimaatveranderingen wordt het natter en droger. Het effect hiervan op wateroverlast en bijvoorbeeld voldoende water voor de fruitteelt komen ook aan de orde.

De gebiedsavond start om 20:00 uur met een algemene presentatie. Het waterschap legt dan uit hoe het watersysteem werkt en welke ambities er zijn voor het gebied. Ook wordt er gepresenteerd wat de knelpunten en de vervolgstappen zijn. Na de presentatie kan de bezoeker in gesprek gaan met medewerkers van het waterschap over de werking van het watersysteem. Er is dan ook ruimte voor bezoekers om knelpunten aan te geven.

Wat is een raamwaterplan?

Een raamwaterplan is een overkoepelend plan. Hierin staat wat er in het gebied speelt en welke vraagstukken het waterschap moet oplossen om klaar te zijn voor de toekomst. Hiervoor zijn maatregelen nodig, die worden uitgewerkt in deelgebieden.  Het raamwaterplan is enige tijd geleden vastgesteld. Daarna zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd, maar nog niet alles. Daarom houdt het waterschap de nog uit te voeren maatregelen nu opnieuw tegen het licht. Hierbij wordt ook rekening gehouden met nieuwe informatie over klimaatverandering en veranderingen in landgebruik, zoals de aanleg van zonnevelden.

Avond gaat niet over project Sterke Lekdijk

Het waterschap is op het Eiland van Schalkwijk ook aan het werk om de Lekdijk te versterken. Daar gaat deze gebiedsavond niet over. Kijk voor meer informatie over het project Sterke Lekdijk op: hdsr.nl/sterkelekdijk.

Aanmelden en meer informatie

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de gebiedsavond door een e-mail te sturen naar susan.graas@hdsr.nl. Achtergrondinformatie over het project vindt u op de site van het waterschap: www.hdsr.nl/deelgebied-wijk-bij-duurstede.