Eerste schep grond markeert aanleg waterberging Willeskop bij Oudewater

Gepubliceerd op 19 februari 2024

Het regent vaker en harder. Daarom gaat het waterschap het natuurgebied Willeskop bij Oudewater inrichten als waterbergingslocatie. Met het nemen van een flinke hap grond startten hoogheemraad Bert de Groot en hoofd Staatsbosbeheer Utrecht Jelka Both de werkzaamheden.

Doorvoerroute

Naast het inrichten van natuurgebied Willeskop als waterbergingslocatie, komt er een nieuwe doorvoerroute vanaf de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) naar de Lek. Om de GHIJ bij hevige regenval te ontlasten, stroomt het water straks via deze route vanuit de GHIJ tijdelijk in de waterberging. Daarna kan het via de Lopikerwaard worden afgevoerd naar de Lek.

Waterberging bij hevige regen

In het natuurgebied, dat in eigendom en beheer is van Staatsbosbeheer, kan het waterschap straks ca. 200.000 m3 water bergen op momenten van hevige regen. Hierdoor is het watersysteem in dit gebied beter voorbereid op de toekomstige weersextremen. We kunnen flexibeler zijn in het beheer van het watersysteem en hierdoor wateroverlast in het gebied zo veel mogelijk voorkomen.
Jelka Both: “In goede samenwerking met het waterschap creëren we meer kansen voor riet-, moeras- en watervogels in Willeskop, terwijl er ook een belangrijk maatschappelijke functie als waterberging aan toe wordt gevoegd.”

Diverse werkzaamheden

Om dit te realiseren komen er nieuwe waterinlaten, duikers en stuwen voor de aan- en afvoer van water. Ook zijn er aanpassingen nodig aan waterkeringen voor het bergen en doorvoeren van het water in het natuurgebied. Er is veel aandacht voor het versterken van de natuurwaarden. Dit doen we met nieuwe natuurvriendelijke oevers en eilandjes, de uitbreiding van het bestaande rietmoeras en maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Bert de Groot: “Het is een geweldige kans die wordt benut om natuur en waterberging tot een win-winsituatie te brengen.”

Aannemer Van Oostrum Westbroek BV start met grondwerk in het natuurgebied. Vanaf de weg is daar weinig van te merken. Wandelaars ondervinden geen hinder van het werk op het wandelpad. Tijdens het broedseizoen werkt de aannemer niet in het natuurgebied, maar aan de inlaat onder de provinciale weg en aan de kade en het gebied langs de Damweg in Oudewater.


Eerste schep grond in aanleg waterberging Willeskop wordt gedaan in aanwezigheid van Bert de Groot (HDSR), Jelka Both (Staatsbosbeheer) en Rudie van Oostrum (Directeur van Oostrum Westbroek B.V.).