Update: Hoogwater Nederrijn en Lek

Gepubliceerd op 24 november 2023

Update 24 november 2023:

De dijk bij Salmsteke (Lopik) heeft de licht verhoogde waterstanden op de Lek in de nacht van 23 op 24 november goed doorstaan. Uit de inspectie de volgende ochtend bleek dat het doek waarmee een deel van de Lekdijk uit voorzorg is ingepakt, zijn werk goed heeft gedaan. Bij de beverinspectie is een beverburcht aangetroffen. De verwachting is dat de bever niet richting de dijk gaat graven met deze waterstanden, maar we blijven alert. De waterveiligheid is niet in het geding.

Inspecties dijk

Vanuit het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn we aan het werk op de dijk bij Salmsteke (Lopik). Om te voorkomen dat de nieuw aangebrachte toplaag weg zou spoelen, is de dijk over een afstand van ruim 400 meter ingepakt. Door de verhoogde waterstanden, kwam het Lekwater op het doek te staan, maar dankzij het doek is geen klei weggespoeld.

De dijk blijft uit voorzorg de komende wintermaanden ingepakt.

Speuren naar bevers

Door de verhoogde waterstanden zoeken de bevers het hoger op en zwemmen richting de dijk. Reden voor het waterschap om de dijk extra te inspecteren op mogelijke graafschade door bevers. Medewerkers hebben vandaag ten westen van Lopik een beverburcht aangetroffen. De burcht ligt op 10 tot 15 meter van de teen van de dijk. Uit nader onderzoek blijkt dat het een door het water opgedreven oude zomerburcht is. De bever verblijft hoofdzakelijk in zijn winterburcht in de uiterwaarden. Op dit moment zijn geen extra maatregelen nodig, omdat de inschatting is dat de bever met de huidige waterstanden geen hol richting dijk gaat graven. Het waterschap let de komende dagen extra op veranderingen.

Sluisdeuren Oude Sluis Vreeswijk

Om tegendruk te bieden aan de hoge waterstanden op de Lek, is het peil in de sluiskom van de Oude Sluis bij Vreeswijk (Nieuwegein) opgezet en zijn de deuren gesloten. De sluisdeuren blijven de komende dagen nog dicht. Zodra het waterpeil zakt, zetten we de deuren weer open.

Update: 23 november 2023

Het inpakken van de dijk met krammenmatten bij Salmsteke is voltooid en de deuren van de Oude Sluis bij Vreeswijk zijn gesloten. Vrijdag en zaterdag rijden we inspecties en controleren we op bevers.

22 november 2023

Aanstaande donderdag 23 november verwachten we een hoogwatergolf in combinatie met harde wind. Dit zorgt in de nacht van donderdag op vrijdag voor een stijging van het waterpeil bij de Nederrijn en de Lek. We houden de situatie nauwlettend in de gaten en bij het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk in Salmsteke (Lopik) en bij de Oude Sluis Vreeswijk (Nieuwegein) nemen we voorzorgsmaatregelen. De waterveiligheid is niet in het geding.

Maatregelen

Daar waar we vanuit het dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk aan het werk zijn op de dijk bij Salmsteke (Lopik) pakken we de dijk in over een afstand van ruim 400 meter. Dit doen we om te voorkomen dat de nieuwe toplaag wegspoelt op plekken waar de grasmat nog onvoldoende tot bloei is gekomen. Het inpakken van de dijk vindt plaats vanaf woensdagmiddag 22 november en zal ruim een dag in beslag nemen. Tijdens de werkzaamheden is de weg tijdens daglicht afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zijn verkeersregelaars die het verkeer op de dijk in goede banen leiden. Om het waterpeil in de Oude Sluis in Vreeswijk (Nieuwegein) te verhogen, sluiten we de sluisdeuren. Door de verhoging van het waterpeil kunnen bevers actiever worden rondom de dijk. We voeren aanvullende inspecties uit om schade aan de dijk door bevers te voorkomen.

Verhoging waterpeil door harde wind

De hogere waterstand op de Nederrijn en de Lek wordt veroorzaakt door neerslag in het grote achterliggende afvoergebied in Duitsland. Door de harde wind van donderdagmiddag stuwt het water op vanuit zee. Dit leidt tot hogere waterpeilen, met name tussen Schoonhoven en Hagestein.