Start inspraak plannen bypass Marckenburgerwetering in Schalkwijk en aanpassing peilbesluit

Gepubliceerd op 13 juli 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil maatregelen nemen om wateroverlast te verminderen in en rond het dorp Schalkwijk (gemeente Houten). De komende weken kunnen belanghebbenden reageren op het projectplan en de bijbehorende aanpassing van het peilbesluit. De inspraakperiode loopt tot en met 7 augustus 2023.

Wat gaat er gebeuren?

Bij hevige piekbuien ontstond wateroverlast in het dorp Schalkwijk en in het gebied rondom de Schalkwijkse Wetering. Door klimaatverandering krijgen we in de toekomst vaker te maken met perioden van extreme neerslag. Om daarop voorbereid te zijn nemen we maatregelen. Met de aanleg van de ‘bypass Marckenburgerwetering’ kan water eerder worden afgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Nu moet het water nog een lange weg afleggen via de Schalkwijkse Wetering en de Kerkelandwetering naar het Amsterdam-Rijnkanaal. In de nieuwe situatie wordt de bestaande Marckenburgerwetering verbreed en doorgetrokken naar de Schalkwijkse Wetering.

De precieze maatregelen zijn beschreven in het ontwerp-projectplan, dat ter inzage ligt. Ook kunt u daarin meer informatie vinden over de voorgenomen werkzaamheden en de gevolgen voor de omgeving.

Aanpassen peilbesluit

Om de bypass te kunnen gebruiken is het nodig om de waterpeilen op enkele plekken te veranderen. Het peilbesluit moet daarop aangepast worden. In een peilbesluit worden de waterpeilen in een gebied vastgelegd. Het geldende peilbesluit dateert uit 2012 en wordt geactualiseerd; de nieuwbouwwijk De Groes II stond bijvoorbeeld nog niet in dat peilbesluit. Verder heeft het landelijke gebied ten noorden van Schalkwijk tegenwoordig een vast waterpeil, terwijl in het peilbesluit nog een zomer- en een winterpeil stonden.

Stukken inzien en inspraak

Het ontwerp-projectplan en ontwerp-peilbesluit liggen tot en met 7 augustus 2023 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op deze webpagina kunt u het ontwerp-projectplan, het ontwerp-peilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. Ook kunt u de stukken inzien op het kantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.


Meer informatie

Op onderstaande pagina staat meer informatie over het project. Hier kunt u het ontwerp-projectplan, het ontwerp-peilbesluit en de daarbij behorende stukken digitaal inzien en/of downloaden. 
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met projectbeheerder David Reurslag, telefoon 030-209 7238, e-mail david.reurslag@hdsr.nl.