Rijkswaterstaat en waterschap werken aan gezonde visstand

Gepubliceerd op 29 maart 2023

De komende jaren werken Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap opnieuw samen om sluizen en gemalen passeerbaar te maken voor vissen.  Beide partijen hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Zo werken we samen aan een gezonde vispopulatie, een gevarieerde biodiversiteit en schoon water voor mens, plant en dier.

Sluizen en gemalen: barrières voor vissen

Vissoorten zoals de aal leven zowel in de zee, in de rivieren als in polderwateren. Voor deze vissen is het belangrijk dat ze zich zonder problemen tussen deze wateren kunnen verplaatsen.  Ook andere vissoorten zoals de snoek of baars trekken graag van kleine naar grotere wateren en terug. Onderweg komen ze stuwen, dammen, gemalen en sluizen tegen die ze niet kunnen passeren. Daardoor wordt het leef- en voedselgebied van vissen beperkt.

Volop ruimte voor vissen

Om de barrières weg te nemen, leggen we de komende jaren nog meer vispassages aan bij stuwen en gemalen. Bijvoorbeeld bij gemaal Galecop en de Zuidersluis in Nieuwegein, en bij gemaal Haarrijn. Hierdoor kunnen de vissen vrij bewegen over een groter gebied. Dit is belangrijk voor een gezonde visstand, een goede ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit. Ook onderzoeken we of vissen de grote sluizen kunnen of willen passeren als deze open en dicht gaan voor de scheepvaart.

Vervolg langere samenwerking

Rijkswaterstaat is de beheerder van het Amsterdam-Rijnkanaal. Het waterschap beheert de kleinere (polder)sloten landinwaarts. De afgelopen jaren zijn er al op diverse plaatsen vispassages aangelegd tussen rijkswater en polderwater. Bijvoorbeeld de vispassages bij gemaal Kerkeland in Houten en Caspargouw bij Cothen.