Nature Today: oeverplanten in boerensloten rondom Utrecht flink toegenomen

Gepubliceerd op 7 maart 2023

Goed nieuws voor de waterkwaliteit. Tussen 2014 en 2021 hebben agrariërs rondom de stad Utrecht de biodiversiteit in het landelijk gebied fors verbeterd. Vooral de oeverplanten doen het goed. “Je ziet buiten zichtbaar meer bloeiende boerensloten“, aldus de agrarische collectieven, die meedoen aan het project Levendige Boerensloot. Dat blijkt nu ook uit een analyse van meetgegevens door FLORON. Een artikel hierover staat nu op Nature Today!

Project Levendige Boerensloot

In 2014 zijn agrarische collectieven, agrariërs, vrijwilligers van het Boerensloot Monitoringsteam en ons waterschap op een unieke manier gaan samenwerken in het project Levendige Boerensloot. Het doel was om de biodiversiteit in en langs de sloot te verbeteren. Agrariërs beheerden hun sloten met meer oog voor ecologie in de vorm van ANLB (Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer) beheerpakketten. Zij kregen daarbij advies en hulp vanuit de agrarische collectieven. Het waterschap heeft samen met vrijwilligers zeven jaar lang de ontwikkeling in deze sloten en naastgelegen sloten zonder aangepast beheer (referentiesloten) gemeten. En met resultaat.

Veel verschillende oeverplanten

Zowel de vrijwilligers als de ecologen van ons waterschap zagen gemiddeld maar liefst 40 verschillende soorten planten langs 100 meter sloot. Op één locatie groeiden zelfs 85 verschillende oeverplanten, een uitzonderlijk hoge score. De algemene soorten die je in dit gebied verwacht kwamen het meest voor. Bijvoorbeeld Liesgras, Moeraswalstro, Veelwortelig kroos, Gele lis, Harig wilgenroosje, Pitrus, Moerasvergeet-me-nietje, Wolfspoot, Puntkroos en Kleinkroos. En daar bleef het niet bij.

Zeldzame soorten

Naast algemene soorten treffen we ook zeldzame soorten aan in de boerensloten. Dit zijn Waterscheerling, Brede waterpest, Moerasbasterdwederik, Waterdrieblad, Spits fonteinkruid, Stomp fonteinkruid en Krabbenscheer. Zelfs het zeer zeldzame Rossig fonteinkruid is gezien in de boerensloot.

Oproep agrariërs: doe mee aan project

We onderzoeken graag samen met agrariërs en vrijwilligers de waterkwaliteit in sloten, door te meten. Daarom nodigen wij u van harte uit om mee te doen aan het project de Bloeiende boerensloot. Ook houden we een aantal startbijeenkomsten. Het belangrijkste doel van dit project is te bepalen wat de waterkwaliteit in boerensloten is. En hoe deze sloten en slootkanten bijdragen aan de biodiversiteit. Ook kijken we graag samen met u hoe we hierop met beheer(pakketten) of andere maatregelen invloed kunnen uitoefenen.

Verbeteren waterkwaliteit

In het landelijk gebied werken we samen met agrariërs aan het verbeteren van de waterkwaliteit, de ecologie en de biodiversiteit. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit in het landelijk gebied in 2027 aan Europese normen voldoet. Op dit moment is de waterkwaliteit nog niet overal op orde, maar het laat zien dat de ANLB-beheerpakketten hun vruchten afwerpen. Met subsidies van het waterschap kunnen agrariërs aan de slag met aanleg, herstel en ecologisch beheer van hun percelen en sloten.