Water- en bodemonderzoek deeltraject Oudeweg van start

Gepubliceerd op 20 oktober 2022

In de week van 24-30 oktober gaat het water- en bodemonderzoek op deeltraject Oudeweg van start. Tussen Montfoort en Oudewater onderzoeken Waders Milieu B.V. en Multi-tuin en Landschap of er sprake is van verontreinigingen in de (water)bodem. Per perceel duurt het onderzoek ongeveer 2 uur, waarbij de activiteiten tussen 08:00 en 16:30 uur plaatsvinden. De bewoners op wiens percelen het onderzoek plaatsvindt hebben een brief ontvangen met alle informatie.

Hoe gaat de uitvoering eraan toe?

Met een graafmachine wordt een gat gegraven om de bodemopbouw te bekijken, monsters te verzamelen en te kijken naar de aanwezigheid van asbest. Er wordt om de 50 meter bodemonderzoek uitgevoerd. Dit betekent dat er, afhankelijk van de lengte van uw perceel, op één of hooguit enkele plekken gegraven wordt. Omdat de onderzoekslocaties vanaf de weg of het erf moeilijk te bereiken zijn, worden de werkzaamheden met een graafmachine op een ponton in het water uitgevoerd.

Waarom water- en bodemonderzoek?

Met water- en bodemonderzoek bekijken we of er sprake is van verontreinigingen in de (water)bodem. De eventuele aanwezigheid van, bijvoorbeeld, asbest is namelijk van invloed op de uitvoering van de uiteindelijke werkzaamheden op deeltraject Oudeweg. Door vooraf onderzoek te doen, kiezen we voor een veilige en zorgvuldige aanpak bij de dijk- en oeververbetering op dit (deel)traject.


Informatie over GHIJ

Het traject Oudeweg is een deeltraject van het project Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.