Zoetwaterriffen in Utrechtse Singel voor bevorderen biodiversiteit

Gepubliceerd op 25 maart 2022

De gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden willen het waterleven in de Utrechtse grachten en singels stimuleren. Daarom hebben ze in de Singel onderwaterriffen geplaatst in de loze ruimte onder de steigers. De riffen zijn een soort achthoekige buizen van ruw beton met gaatjes erin. In die buizen zitten ook weer gaatjes. Dat levert een diversiteit aan structuren op waar algen zich aan vast kunnen hechten. Kleine beestjes en visjes kunnen zich hier verschuilen.

De verwachting is dat hier snel algen, mosselen en andere onderwaterplantjes op gaan groeien. Dat is weer voedsel voor vissen. Als de riffen begroeid zijn bieden ze een mooie habitat, ook voor grotere vissen.

Schuilplaats voor vissen

De grachten en singels van Utrecht zijn iconisch en beeldbepalend voor de Utrechtse binnenstad. Bovendien zijn ze het leefgebied voor vele planten en dieren. Op de website visdeurbel.nl kunnen geïnteresseerden zien hoeveel vissen er door de Weerdsluis zwemmen. Vervolgens trekken ze naar de Kromme Rijn om te paaien. Voor ze daar aankomen moeten ze de grachten en singels nog door. Dan kunnen ze schuilen en voedsel vinden bij de riffen.

Onderzoek

De komende jaren onderzoekt het waterschap de riffen om te kijken of het werkt. Door de aanleg van de riffen onder de steigers kunnen mensen nog steeds hun bootjes aanleggen en lekker varen. Zo combineren we verschillende functies en ontstaat stedelijk, mooi en gezond water voor ons allemaal.

Impulsregeling

Het project is tot stand gekomen met een  bijdrage vanuit de Impulsregeling. Die is bedoeld om de waterkwaliteit in stedelijk gebied te verbeteren door gemeentelijke uitvoeringsmaatregelen mee te financieren.


Zoetwaterriffen in Catharijnesingel Utrecht

Fotograaf: CU2030/Gerrit Serné