Bedrijvenproef Spengen toonbeeld innovatie, maar niet op shortlist Overheidsinnovatie

Gepubliceerd op 9 september 2021

Helaas, onze inzending van Bedrijvenproef Spengen voor de Verkiezing Beste Overheidsinnovatie 2021 heeft de top 10 niet bereikt. Samen met 40 andere initiatieven vanuit alle lagen van de overheid had deze pilot een plekje veroverd op de longlist. Maar de voorselectie commissie is lovend over het initiatief. En dat is iets waar alle deelnemers trots op kunnen zijn.

Driedubbele innovatie op veen

De Bedrijvenproef Spengen is een klimaatslimme aanjager van een 3-dubbele innovatie op veen: een systeem-, een maatschappelijke en een technische innovatie. Wat zeven ambitieuze agrariërs en een betrokken waterschap met elkaar in gang hebben gezet, biedt toekomstperspectief voor de veenweiden. Natuurlijk omdat waterinfiltratie, want daar gaat het om, een effectieve bodemdalingremmende maatregel is. Maar ook omdat de Spengen-aanpak nieuwe vormen van samenwerken heeft opgeleverd én invulling geeft aan grote maatschappelijke opgaven. Een driedubbele innovatie, waardoor inmiddels zo’n 60 agrariërs in ons beheergebied actief sturen op de grondwaterstand

Afweging

De voorselectie commissie is tot de volgende afweging gekomen: ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nette en uitgewerkte inzending ingezonden over de Bedrijvenproef Spengen. De lay-out is helder, en de voorselectie commissie was onder de indruk van het maatwerk dat met de proef geleverd wordt. Het overdragen van grondwaterbeheer aan boeren is een nieuwe gedachte, die innovatiepotentieel toont. De commissie had graag een verdere praktische en wetenschappelijke onderbouwing gezien van de concrete impact van het project. Het ontbrak de commissie aan een grondige analyse van de politieke dimensie rondom de innovatie en de inclusie van andere partijen. De innovatie is gericht op een vrij specifieke doelgroep. Daarmee was het voor de commissie lastig in te schatten hoe deze op grotere schaal uitgevoerd zou kunnen worden en hoe verschillende externe belanghebbenden een rol zouden hebben. Al met al is deze innovatie voor nu vooral relevant en bruikbaar binnen de focusgroep, namelijk de boeren en de waterschappen. De commissie bedankt de organisatie voor hun deelname’.

Toonbeeld

Daarbij gaf de jury ons nog mee dat we trots mogen zijn dat onze innovatie tot één van de toonbeelden behoort van de meest succesvolle overheidsinnovaties van Nederland. De jury:’ De Verkiezing is er immers niet enkel om een winnaar aan te wijzen, maar juist om mensen te inspireren en te laten leren van elkaar. Door middel van onze Verkiezing proberen wij het gesprek over de optimale prestaties en successen van de overheid aan te wakkeren en een podium te geven aan de goede voorbeelden. Dat jullie daar onderdeel van zijn is iets om trots op te zijn”. En daarmee is het een mooie opsteker voor alle deelnemers!