Werkzaamheden waterschap aan duiker nabij kruising N228 / Damweg Oudewater

Gepubliceerd op 21 mei 2021

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wil het gebied ten zuiden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) bij Oudewater meer klimaatbestendig maken. Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, zijn werkzaamheden nodig aan de duiker onder de N228, vlakbij de kruising N228 / Damweg in Oudewater. Aannemersbedrijf Schimmel B.V. voert het werk uit van 31 mei t/m 2 juni 2021. Hierdoor is er tijdelijk verkeersoverlast. Verkeersregelaars leiden het verkeer in goede banen.

Extra afvoerroute en bergen extra water

Het regent vaker en harder. De werkzaamheden aan de inlaatduiker maken onderdeel uit van het flexibeler en robuuster maken van het watersysteem. Delen hiervan zijn kwetsbaar bij extreme neerslag. Dit wil het waterschap oplossen door extra water te bergen in het natuurgebied Willeskop. En door water vanuit het Oude Rijngebied en de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) naar de Lek af te voeren.

Verkenningsfase

Op dit moment bevindt het project zich nog in de verkenningsfase. Daarbij besteedt het waterschap ook aandacht aan gezond water, natuur, cultuurhistorie, recreatie en duurzaamheid.