Aanslag waterschapsbelastingen verstuurd

Gepubliceerd op 18 februari 2021

Vanaf 22 februari ontvangen zo’n 250.000 eigenaren en huurders van woningen en bedrijven in het gebied van De Stichtse Rijnlanden hun aanslag voor de waterschapsbelastingen. De verzending gebeurt in fasen.

Het waterschap werkt aan veilige dijken, droge voeten en schoon water. Ook investeert het bestuur steeds meer in maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaat. Inspelen op klimaatverandering, de energietransitie en duurzaamheid zijn grote maatschappelijke thema’s waarin water een belangrijke rol speelt.

Waterbeheer doen we samen

Om thema’s zoals de klimaatverandering op te pakken, werken we als waterschap samen met andere overheden, belangenorganisaties, scholen én inwoners. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan het waterbeheer. Bijvoorbeeld door het watervriendelijk maken van een schoolplein of de aanleg van geveltuin, waardoor het regenwater zijn weg vindt naar het grondwater in plaats van het riool. Bent u benieuwd wat u kunt doen? Kijk dan op hdsr.nl/belastingen

De tarieven voor 2021

De waterschapsbelastingen gaan voor gezinnen dit jaar gemiddeld met 2,3% procent omhoog. Dat betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 7 euro meer betaalt dan in 2020.

Samenwerking met BghU

Het heffen en innen van waterschapsbelasting gebeurt door de BghU: de Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU is een samenwerkingsverband op het gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zeist en het waterschap.


Wat doet het waterschap met uw belastinggeld?

In deze animatie vertellen we waarom het waterschap belasting heft en wat we met uw belastinggeld doen.

Meer weten over uw belastingaanslag?

Heeft u vragen over uw eigen belastingaanslag? Kijk dan op de website van de BghU. Deze instantie int de belastingen voor het waterschap.

Meer weten?

Achtergrondinformatie over de waterschapsbelastingen vindt u op de speciale belastingpagina.

Informatie over de belastingtarieven

Hoe hoog zijn de tarieven en wat betekent dat voor mijn belastingaanslag? In het nieuwsbericht leest u hier meer over.