Gemeente Stichtse Vecht en waterschap werken samen aan waterprojecten

Gepubliceerd op 8 november 2019

De gemeente Stichtse Vecht krijgt € 44.000,= van het waterschap voor twee klimaatadaptieve projecten.

Deze financiering komt beschikbaar uit de impulsregeling klimaatadaptatie in de stad 2020 van het waterschap. De gemeente zal het geld besteden aan de aanleg van een ecologische oever in de wijk Valkenkamp en een bewustwordingscampagne over waar het regenwater naartoe gaat.

De projecten worden beiden uitgevoerd in 2020.

Hoogheemraad Bernard de Jong en wethouder Linda van Dort tekenden de samenwerkingsovereenkomst op donderdag 31 oktober.