Stichtse Rijnlanden beste waterschap met duurzaam aanbesteden

Gepubliceerd op 9 oktober 2019

De Stichtse Rijnlanden staat vierde op de lijst met meest duurzame publieke opdrachtgevers in Nederland. Op deze lijst van Bouwend Nederland zijn wij het best scorende waterschap. Gisteren maakte Bouwend Nederland de Top 25 bekend.

In opdracht van Bouwend Nederland analyseert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra sinds 2016 alle openbare aanbestedingen op de mate van gunning op duurzaamheid. Dit onafhankelijke instituut adviseert opdrachtgevers en -nemers om de kwaliteit in aanbestedingen te vergroten. Het instituut selecteerde alle overheden die in 2017 en 2018 minstens zeven projecten openbaar aanbesteedden.

Duurzame gunningscriteria

Voor De Stichtse Rijnlanden registreerden zij acht projecten met bouwkundige aspecten. Daarvan scoorden er vier op duurzaamheid. Het beste scoorde de pilot oevers Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. De duurzame gunningscriteria telden voor 60% mee. De andere projecten waren de bestrijding en eliminatie invasieve exoten, de fijnzeefinstallatie op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Leidsche Rijn en de dijkverbetering Oude Rijn Zuidzijde.

Aandacht voor duurzaamheid

Hoogheemraad Els Otterman van Duurzaamheid: "We zijn trots op deze score. Al meerdere jaren investeren we in kennisontwikkeling en bewustwording van onze medewerkers. We hebben facilitatoren opgeleid, die medewerkers helpen om hun projecten zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Onderdeel daarvan is ook de aandacht voor duurzaamheidsaspecten in aanbestedingen. Dit blijkt zich nu al uit te betalen!"

In het Coalitieprogramma 2019 - 2023 is veel aandacht voor duurzaamheid: "Duurzaam grond-, weg en waterbouw (GWW) hoort bij ons werk. Via duurzaam opdrachtgeverschap werken we onder andere aan de doelstelling om circulair te werken. We maken hiervoor een grondstofstromenkaart. We leiden onze mensen op om duurzaam GWW goed in onze eigen werkzaamheden mee te nemen en we dagen de markt uit om duurzaam te werken. De consequenties van het duurzaamheidsbeleid nemen we mee in onze investeringsvoorstellen".


Eén van de oevers in de pilot Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Eén van de oevers in de pilot

Zie voor de andere oevers van de pilot het fotoalbum Pilot proefvakken afgerond.