Legionella-infectie in Houten

Gezamenlijk persbericht van GGDrU, gemeente Houten en De Stichtse Rijnlanden

De afgelopen maand heeft GGD regio Utrecht (GGDrU) in Houten een toename geconstateerd van het aantal mensen met een legionella-infectie. Legionella is een bacterie die in water kan zitten. Het inademen van kleine druppeltjes water die legionella bevatten, kan leiden tot een legionella-infectie. Mensen worden dus niet ziek door het drinken van besmet water. Een patiënt kan de legionellabacterie niet overdragen aan andere mensen en is dus niet besmettelijk voor anderen. Om te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt is de GGDrU met behulp van de gemeente Houten en het waterschap een brononderzoek gestart. Aanleiding was de melding van gemiddeld 2 gevallen van legionella-infectie per week in Houten, waar  normaal gesproken er per gemeente ongeveer 2 tot 3 gevallen per jaar zijn.

Brononderzoek

We onderzoeken locaties die een bron zouden kunnen zijn op basis van de informatie van geïnfecteerde personen en plekken waar water in de buitenlucht wordt gesproeid of verneveld. Eén van deze locaties is de rioolwaterzuivering van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden aan de Staart in Houten. Bij de rioolwaterzuivering in Houten zijn verhoogde concentraties van de legionellabacterie aangetroffen. Het is onduidelijk of deze locatie ook de bron en/of verspreider van de legionellabacterie is. Het waterschap heeft direct na het bekend worden van de testresultaten maatregelen genomen. Voor de duidelijkheid: het is niet zeker of de mensen die ziek zijn geworden van legionella dit hebben opgelopen door waterdruppels vanuit deze locatie. Zo lang de bron van de legionella niet is gevonden, zoekt GGDrU door. Mochten er nieuwe mogelijke locaties naar voren komen, dan worden deze ook direct onderzocht.

Legionellabacterie en veteranenziekte

Legionella is een bacterie die in water kan zitten. Als er gesproeid wordt met water waar de bacterie in zit, dan kan iemand hele kleine druppeltjes (nevel) met de bacterie inademen. Daardoor kan iemand besmet raken. De meeste mensen die worden besmet met de legionellabacterie worden niet ziek. Sommige mensen lopen echter meer risico om ziek te worden:

  • oudere mensen, vanwege een afnemende werking van het afweersysteem
  • mensen die roken
  • mensen met een verminderde afweer

Als mensen ziek worden lijkt dat op griepachtige klachten, zoals verkoudheid, hoest, koorts en spierpijn Meestal beginnen de klachten een week na besmetting. Dit gaat meestal vanzelf over. Heel soms krijgen mensen een longontsteking, dit wordt ook wel de veteranenziekte genoemd. Bij de veteranenziekte kunnen de volgende klachten zich voordoen:

  • hoge koorts of koorts die lang aanhoudt.
  • benauwdheid / kortademigheid.
  • braken en diarree.

Heeft u ernstige klachten die kunnen passen bij de veteranenziekte, neem dan contact op met uw huisarts.

Voor meer informatie:

  • Voor algemene vragen verwijzen we u naar de gemeente Houten: (030) 639 26 11.
  • Als u vragen heeft over legionella neem dan contact op met GGD regio Utrecht op telefoonnummer (030) 608 6086.

Reactie dijkgraaf Jeroen Haan

‘Uit voorzorg hebben we direct na het bekend worden van de eerste analyseresultaten maatregelen getroffen. Alle medewerkers die op de rwzi Houten werken moeten een FFP3-masker dragen. Dit geldt ook voor noodzakelijke bezoekers, zoals medewerkers van externe bedrijven die slibtransport verzorgen. De rwzi is bovendien gesloten voor niet-noodzakelijke bezoekers. Daarnaast hebben we een gespecialiseerd bureau op het gebied van afvalwaterzuivering en legionellabestrijding ingeschakeld. Dat bureau gaat helpen om mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Zodra we hier inzicht in hebben, koppelen we dit natuurlijk terug. Want we kunnen ons voorstellen dat inwoners zich zorgen maken over hun gezondheid.’

Meest gestelde vragen

De rioolwaterzuivering in Houten

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Houten zuivert het afvalwater van 64000 inwoners en bedrijven in de gemeente Houten. De zuivering bevindt zich aan de Staart en loost het gezuiverde water op het Amsterdam-Rijnkanaal.