Vergaderingen

Online volgen

De vergaderingen van het algemeen bestuur en de twee commissies van advies zijn openbaar en online te volgen. Het is ook mogelijk om de vergadering live bij te wonen op ons hoofdkantoor op Poldermolen 2 in Houten. In verband met de beperkte capaciteit in onze AB-zaal vragen wij u zich vooraf aan te melden via bestuurszaken@hdsr.nl.

Tijdens de commissievergaderingen kunt u uw mening laten horen over een onderwerp op de agenda of een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt.

Verzoek tot inspreken

Een verzoek tot inspreken dient uiterlijk voor het begin van de vergadering bij de voorzitter te worden ingediend. Voor meer informatie over het spreekrecht en de voorwaarden die daarbij gelden, zie artikel 14 Spreekrecht derden van het Reglement voor de vaste commissies van advies van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vergaderschema en -stukken

Zien wanneer het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vergadert en stukken raadplegen.