Nieuw handboek ‘Water in ruimtelijke plannen’ laat veranderende rol waterschap zien

Gepubliceerd op 13 maart 2023

Het klimaat wordt grilliger: het wordt warmer, natter én droger. De noodzaak om daar rekening mee te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds groter. Hoe water een sturende rol speelt in de ruimtelijke ordening laat het handboek ‘Water in ruimtelijke plannen’ zien. Het nieuwe handboek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden biedt inspiratie en richtlijnen voor gemeenten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en provincies. Kortom voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkeling.

Water en bodem sturend

Het waterschap adviseert al jaren over hoe gemeenten het beste om kunnen gaan met water in ruimtelijke plannen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet, het principe ‘water en bodem sturend’ en afspraken over duurzaam bouwen waren de aanleiding voor het nieuwe handboek. Zo zijn de nieuwe richtlijnen voor klimaatadaptatie erin verwerkt. Bijvoorbeeld hoeveel millimeter neerslag een wijk of buurt moet kunnen verwerken zonder dat er wateroverlast optreedt. Het handboek is een goed uitgangspunt voor ambtenaren en bestuurders om in gesprek te gaan met hun collega’s bij het waterschap. Zeker als het gaat om grotere ruimtelijke ontwikkelingen.

Klimaatbestendige plannen

Hoogheemraad Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden roept op om het waterschap (en medeoverheden) vroegtijdig te betrekken bij ruimtelijke plannen. ‘Maak in de verkenningsfase al gebruik van de kennis van het waterschap. Dan komen we tot betere, klimaatbestendige plannen, die uiteindelijk ook winst opleveren in de beheerfase’.

Factsheets

Het handboek is bedoeld om gemeenten en adviesbureaus bij ruimtelijke plannen te adviseren over onderwerpen als klimaatadaptatie, oppervlaktewater, waterkwaliteit en ecologie, waterveiligheid, bodem & grondwater en afvalwater & afvalwaterzuivering. Daarnaast zijn voor een aantal specifieke onderwerpen factsheets opgenomen. Het handboek is tot stand gekomen in overleg met gemeenten in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht.


Het handboek Water in ruimtelijke plannen

Handboek water in ruimtelijke plannen

Download de meest actuele versie van het handboek en de bijbehorende factsheets op de pagina: