Twee boeren uit Oudewater experimenteren met subirrigatie via molgangen

Gepubliceerd op 29 juni 2022

Sander van Vliet en Jan Graveland, twee boeren uit Oudewater, experimenteren ieder op een perceel met subirrigatie via molgangen in polder Ruige Weide. Joost Samsom uit Wilnis, bedenker van deze methode om de bodemdaling in het veenweidegebied te remmen, legde de molgangen met zijn machine aan. Vorig jaar deed hij dat al op een eigen perceel in Wilnis.

Bij de aanleg van een ‘gewoon’ waterinfiltratiesysteem, liggen er in het hele perceel pvc- buizen of biodrains in de grond om water te kunnen infiltreren. Bij deze proef legt de boer alleen in de oever een pvc-eindbuis tegen vertrapping door koeien. De draineermachine maakt, als een mol, ondergrondse gangen. Die staan ook in verbinding met de sloot, zodat het water er in en uit kan stromen. Zo wordt het uitzakken van de grondwaterstanden in de zomer tegen gegaan/beperkt en de bodemdaling geremd, door de veenbodem continue vochtig te houden.

Variaties in aanleg

Op basis van de eerdere ervaring bij Samsom zijn er wat variaties in de aanleg gedaan op de percelen bij Van Vliet en Graveland. Daarbij is ook gekeken naar de verschillen in karakteristieken van de percelen. Zo is een deel van een perceel aangelegd zonder pvc-eindbuis, daar is de molgang direct vanuit de sloot getrokken. Op een ander deel van een perceel zijn de gangen dichter bij elkaar getrokken.
Ook wordt op deze percelen gekeken naar verschillen tussen delen met molgangen die onder de greppel doorlopen en delen waar de molgangen een paar meter voor de greppel stoppen.

Meten effecten op grondwaterstand

Er zijn inmiddels grondwaterpeilbuizen geplaatst om de effecten op de grondwaterstand te monitoren. Er wordt minimaal drie jaar gemeten.

Samenwerking

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet) en Wij.land ondersteunen de proef. Ze dragen bij aan de monitoring en analyse van de grondwaterstand en financiering van de verdere ontwikkeling.