Diepte-/Profielschouw maart 2022 Gebied Kromme Rijn

Gepubliceerd op 21 januari 2022

Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren vanaf 1 maart 2022 of de watergangen in het gebied Kromme Rijn voldoende zijn onderhouden en schoongemaakt. Bij het schonen brengt u de sloot op de oorspronkelijke diepte terug en zorgt u er voor dat het slootprofiel correct is. De vereiste diepte is 50 cm ten opzichte van het winterpeil. Incidenteel is de vereiste diepte niet haalbaar, bijvoorbeeld door harde bodem, wegzakken van kanten of talud. Onze schouwmeesters houden hier rekening mee. Ook zorgt u voor een goede staat van onderhoud van in de sloot aanwezige kunstwerken, zoals bruggen, duikers en dammen.

Waarom onderhoud

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog. Ook is een niet (goed) onderhouden sloot slecht voor het watermilieu, omdat bij warm weer het water te weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren. Bij peilverlagingen is de diepte van de watergang nog eens extra belangrijk. De problemen die ontstaan bij onvoldoende waterdiepte komen dan versneld tot uiting.

Onderhoud voor 1 maart 2022

Het onderhoud aan uw sloot, duiker of andere kunstwerken moet vóór 1 maart 2022 uitgevoerd zijn. Let u bij de werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. Bescherm bijzondere planten en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden. Wij informeren u nu over de diepte-/profielschouw, zodat u de onderhoudswerkzaamheden in uw planning of bedrijfsvoering kunt meenemen.
Let op: behalve de diepte-/profielschouw vindt ook de jaarlijkse najaarsschouw plaats.

Onderhoudsplicht

De onderhoudsplicht van watergangen is geregeld in de Legger Oppervlaktewateren 2020. Op de interactieve Leggerkaart kunt u de watergangen met de daarbij behorende onderhoudsverplichtingen bekijken: Legger Oppervlaktewater 2020 (arcgis.com).


Meer informatie

Heeft u vragen over de diepte-/profielschouw? Neem dan tijdens kantoordagen (tussen 09:00 en 12:00) contact op met het schouwteam, telefoon (030) 209 73 65.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de diepte/profielschouw en waar wij op controleren.