Crisisoefening op Lekdijk uitgesteld vanwege coronamaatregelen

Gepubliceerd op 17 november 2021

De crisisoefening Lek(ke) dijk, die we samen met Defensie van 23 tot en met 25 november zouden houden op de Lekdijk, is uitgesteld naar volgend jaar.  Het uitstel is een gevolg van de verscherpte coronamaatregelen. Een grootschalige crisisoefening, met meer dan honderd militairen en honderddertig waterschapsmedewerkers, vinden
we niet passen bij deze maatregelen.

Voorbereid zijn als het nodig is

De Lekdijk beschermt een groot deel van Utrecht en de Randstad tegen overstromingen. Mocht het misgaan, dan treft dat een miljoen mensen achter de dijk en kan de schade oplopen tot 20 miljard euro.

Met het veranderende klimaat krijgen we te maken met vaker en hoger hoogwater. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. En tegelijkertijd oefenen we regelmatig de maatregelen die we als waterschap bij hoogwater treffen. Zo zijn we optimaal voorbereid voor als het nodig is.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over crisisbeheersing bij het waterschap en de verschillende watercrises is te vinden op de website van het waterschap.


20170927_133655

Een eerdere crisisoefening met Defensie op de Lekdijk in Nieuwegein