Beleidslijn Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied vastgesteld

Gepubliceerd op 21 maart 2015

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft de beleidslijn ‘Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied’ vastgesteld. Hierin staat dat het waterschap het onderhoud van sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied anders pakt. Eigenaren krijgen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, meer ruimte om het onderhoud naar eigen inzicht uit te voeren.

De beleidslijn heeft ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode is één zienswijze ingediend. De ontwerp-beleidslijn is niet aangepast naar aanleiding van deze zienswijze.
Tegen de vastgestelde beleidslijn is geen beroep mogelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over de beleidslijn kunt u contact opnemen met Marije van Bergen van de afdeling Planvorming & Advies van het waterschap, tel. (030) 634 59 12, e-mail bergen.m@hdsr.nl.