HDSR

Wie houdt toezicht op de waterkwaliteit van officiele zwemplaatsen?

Provincie houdt toezicht en informeert bezoekers

De provincie houdt toezicht op de zwemwaterkwaliteit van alle officiële zwemplaatsen in Utrecht. Als bij een zwemplaats blijkt dat het ongezond of gevaarlijk is om te zwemmen, stelt de provincie tijdelijk een waarschuwing of zwemverbod in.

Waterschap onderzoekt en informeert provincie

In het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden liggen zeven officiële zwemplaatsen. De Stichtse Rijnlanden onderzoekt in de zomer elke twee weken de kwaliteit van het zwemwater op die plekken. Deze gegevens geven wij door aan de provincie.