En als ik ergens anders in open water wil zwemmen?

Zwemmen in rivieren, kanalen, vijvers en singels in de woonomgeving wordt afgeraden en is altijd op eigen risico:

  • Deze plekken kunnen gevaarlijk zijn door obstakels onder water of sterke stromingen. In het water springen in de buurt van sluizen, stuwen en inlaten is verboden en zeer gevaarlijk vanwege de sterke stroming. Vanaf (hoge) bruggen in het water springen is ook af te raden.
  • Het waterschap doet geen zwemwatermetingen buiten de officiële, door de provincie aangewezen zwemwaterlocaties. Het waterschap weet dan ook niet of het water schoon genoeg is om in te zwemmen. Het kan verontreinigd zijn door lozingen vanuit bijvoorbeeld rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dit water kan ziekteverwekkende organismen bevatten; ook kan in zuurstofarm water blauwalg en botulisme voorkomen.