Wrakken

Op dit moment zijn er geen vaartuigen gevonden die gevaar en hinder oplopen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met informatie.

Als er een vaartuig wordt gevonden, dan worden deze vaartuigen onder de Wrakkenwet geplaatst. Dit betekent dat ze door het waterschap worden geborgen en opgeslagen. De vooraankondiging van de berging is dan te vinden in de plaatselijke courant waar het vaartuig is gevonden. Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is het een ieder verboden om zonder vergunning van Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en Hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het vaartuig, of goederen daaruit te verwijderen.

Belanghebbenden dienen zich daardoor zo spoedig mogelijk, te melden bij het waterschap.