Wrakken

De volgende vaartuigen zijn onder de Wrakkenwet geplaatst. De vaartuigen leveren gevaar en hinder op voor het scheepvaartverkeer. De vaartuigen zijn of worden binnenkort door het waterschap geborgen en opgeslagen. De vooraankondiging van de berging is in de plaatselijke courant kenbaar gemaakt. Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is het een ieder verboden om zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden het vaartuig, of goederen daaruit te verwijderen. Belanghebbenden dienen zich zo spoedig mogelijk, te melden bij het waterschap.

Vaartuig 84310

Gegevens vaartuig : naam ‘Dus toch’

Locatie : t.h.v. Uitweg 25 te Harmelen

Naam water : Oude Rijn

Oeverzijde  : Noordelijke zijde