Wrakken

De volgende vaartuigen zijn onder de Wrakkenwet geplaatst. De vaartuigen leveren gevaar en hinder op voor het scheepvaartverkeer.
De vaartuigen zijn of worden binnenkort door het waterschap geborgen en opgeslagen.
De vooraankondiging van de berging is in de plaatselijke courant kenbaar gemaakt.

Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is het een ieder verboden om zonder vergunning van Dijkgraaf (Voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Vergelijkbaar met de burgemeester van een gemeente) en Hoogheemraden (Leden van het dagelijks bestuur, vergelijkbaar met de wethouders van een gemeente. Hebben ieder eigen portefeuille met onderwerpen en eigen geografisch aandachtsgebied) het vaartuig, of goederen daaruit te verwijderen.

Belanghebbenden dienen zich zo spoedig mogelijk, te melden bij het waterschap.

Vaartuigen 63017

Locatie: nabij Provincialeweg in het riet van de Vlist ter hoogte van nr 1 te Haastrecht 
Bergingsdatum: 30 september 2020
Advertentie: de IJsselbode, 8 september 2020
Status: wachten op berging