Wrakken

De volgende vaartuigen zijn onder de Wrakkenwet geplaatst. De vaartuigen leveren gevaar en hinder op voor het scheepvaartverkeer. De vaartuigen zijn of worden binnenkort door het waterschap geborgen en opgeslagen. De vooraankondiging van de berging is in de plaatselijke courant kenbaar gemaakt. Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is het een ieder verboden om zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden het vaartuig, of goederen daaruit te verwijderen. Belanghebbenden dienen zich zo spoedig mogelijk, te melden bij het waterschap.

Op dit moment zijn er geen vaartuigen gevonden die gevaar en hinder oplopen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld met informatie.

Als er een vaartuig wordt gevonden, dan worden deze vaartuigen onder de Wrakkenwet geplaatst. Dit betekent dat ze door het waterschap worden geborgen en opgeslagen. De vooraankondiging van de berging is dan te vinden in de plaatselijke courant waar het vaartuig is gevonden. Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is het een ieder verboden om zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden het vaartuig, of goederen daaruit te verwijderen.

Belanghebbenden dienen zich daardoor zo spoedig mogelijk, te melden bij het waterschap.