Wrakken

De volgende vaartuigen zijn onder de Wrakkenwet geplaatst. De vaartuigen leveren gevaar en hinder op voor het scheepvaartverkeer.
De vaartuigen zijn of worden binnenkort door het waterschap geborgen en opgeslagen.
De vooraankondiging van de berging is in de plaatselijke courant kenbaar gemaakt.

Ingevolge artikel 2, lid 2 van de Wrakkenwet is het een ieder verboden om zonder vergunning van Dijkgraaf en Hoogheemraden het vaartuig, of goederen daaruit te verwijderen.

Belanghebbenden dienen zich zo spoedig mogelijk, te melden bij het waterschap.

Vaartuig 45631

Locatie: nabij Rijkstraatweg 132 te De Meern, Utrecht
Bergingsdatum: na 13 augustus 2019
Advertentie: VAR nieuws, 8 augustus 2019
Status: In bewaring

Vaartuig 44981

Locatie: ter hoogte van Jaagpad 61 te Haastrecht
Bergingsdatum: na 15 juli 2019
Advertentie: Het Kontakt week 28, 10 juli 2019
Status: In bewaring te Maarssenbroek