Waterraad

Sinds eind 2020 heeft De Stichtse Rijnlanden een waterraad, die bestaat uit jongeren van 18 tot 25 jaar. De leden van de waterraad komen elke maand bij elkaar voor een activiteit met borrel en adviseren bestuur en medewerkers over verschillende onderwerpen.

Jongeren leren zo het waterschap beter kennen, en laten bestuur en medewerkers met een andere blik naar vraagstukken kijken. Zo komen beide leefwerelden bij elkaar. Bestuur en medewerkers waarderen de blik van jonge mensen, en nemen hun inzichten mee in de besluitvorming.

  • Heb jij passie voor water en maatschappelijke vraagstukken?
  • Woon en/of studeer/werk je komend jaar in ons gebied?
  • Ben je iedere maand gemiddeld 4 uur beschikbaar?
  • Ben je tussen de 18-25 jaar?

Lees dan vooral verder!

Wat kan de waterraad je brengen?

Deelname aan de waterraad heeft veel voordelen:

Je komt in contact met nieuwe mensen

waarmee je leuke dingen meemaakt: je mede-waterraadsleden. We organiseren maandelijks een activiteit én een maandelijkse borrel en we focussen ook op het vormen van een hechte groep.

Je leert nieuwe mensen kennen binnen het waterschap

Je komt bijvoorbeeld in contact met de dijkgraaf, andere bestuurders en medewerkers. Zo krijg je de mogelijkheid om alvast een mooi netwerk op te bouwen in de watersector. Ook staat deelname aan de waterraad natuurlijk goed op je CV, en heb je al een leuke ingang bij het waterschap zelf als je stage zou willen lopen of aan de slag wilt na je studie.

Je krijgt inzicht in de verschillende werkzaamheden

binnen ons waterschap. Je leert over de inhoud van het werk, over de lastige vragen die politieke bestuurders moeten beantwoorden, en over de rol van het waterschap in Nederland in zijn algemeenheid.

Wat levert jouw deelname aan de waterraad op voor ons waterschap?

Jouw deelname heeft voor ons ook voordelen:

Onze bestuurders en medewerkers willen graag inbreng van jongeren

Dit levert kennis op voor ons toekomstig beleid. We zijn als waterschap naast het dagelijks beheer veel bezig met de toekomst. Hoe kunnen we ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, en beter nog: op het voorkomen daarvan? Hoe halen we energie uit afvalwater? Hoe krijgen we onze inwoners meer waterbewust? De waterraad heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de visie van het waterschap voor de komende 5 jaar, het waterbeheerprogramma Welkom - Stroomopwaarts (foleon.com) .

We zoeken talentvolle mensen voor onze organisatie

Daarnaast komen we graag in contact met jonge mensen met passie voor water en maatschappelijke vraagstukken, voor het vervullen van onze vacatures.

Wat vragen we van jou?

We vragen van jou om bij de start van de nieuwe waterraad, in september, aanwezig te zijn. Dit is een bijzondere bijeenkomst, waar je geïnstalleerd wordt.

Daarnaast verwachten we dat alle waterraadsleden bij alle maandelijkse activiteiten aanwezig zijn vanaf september; afmelden kan dus alleen met een goede reden. De planning voor de bijeenkomsten zal tijdig bekend zijn. De borrels zijn vrijwillig maar ook hier verwachten we wel een opkomst, voor de groepsvorming. Verder is het van belang dat iedereen actief en enthousiast meedoet tijdens de activiteiten!

Hoe meld je je aan?

Heb je interesse? Aanmelden kan via een mail een mail met motivatie naar waterraad@hdsr.nl

Wil je meer weten? Dan kan je ook mailen naar waterraad@hdsr.nl , of contact opnemen met Jasper Mansier | LinkedIn .


Als waterraadslid maak je kennis met ons gebied. Dat betekent naar buiten! Waterraadsleden 2021/2022 Esmee Mes (links) en Charlotte Offringa met waterschapsmedewerkster Gabby Zegers (rechts) bij het Noordergemaal in Utrecht

Waterraadsleden op excursie in Nieuwegein. Hoe kun je als stad inspelen op klimaatverandering, en wat is de rol van water en het waterschap daarbij?

Waterraadsleden bij elkaar in de vergaderzaal van ons algemeen bestuur