Stuwen

De meeste stuwen in het beheersgebied werken op electriciteit. Maar als een stuw ver van de bewoonde wereld staat wordt vaak gebruik gemaakt van zonne-energie of waterkracht.

Besturing op afstand

In het beheersgebied van het waterschap worden 72 van de totaal 560 stuwen op afstand bestuurd. De besturing verloopt via de telefoonlijn en het CAW-computersysteem (Centrale Automatisering Waterbeheer). De stuwen staan ingesteld op een bepaald peil en bewegen automatisch.

Vispassages

Naast steeds meer stuwen worden tegenwoordig vispassages aangelegd. Het hoogteverschil over een stuw is meestal te groot voor vissen om te kunnen overbruggen. De vispassage helpt de vis langs de stuw, zodat hij (en zij) de stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen kan bereiken.


Typen stuwen

In ons werkgebied staan verschillende soorten stuwen zoals de:

  • Klepstuw
  • ECO-stuw (bijvoorbeeld stuw Langeraksingel)
  • Automatisch Mechanische Inlaatstuw (bijvoorbeeld stuw Leeuwenburg)
  • Automatisch Mechanische Tuimelstuw (bijvoorbeeld stuw Doornkade)

Ecostuw Langeraksingel Leidsche Rijn

Ecostuw Langeraksingel