Stuwen

Electriciteit, waterkracht, zonne-energie, handkracht

De meeste stuwen in het beheersgebied werken op electriciteit. Maar als een stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) ver van de bewoonde wereld staat wordt vaak gebruik gemaakt van zonne-energie of waterkracht. Tenslotte zijn er nog veel handbediende stuwtjes: vaak niet meer dan eenvoudige houten balken op elkaar.

Besturing op afstand

In het beheersgebied van het waterschap worden 72 van de totaal 560 stuwen op afstand bestuurd. De besturing verloopt via de telefoonlijn en het CAW-computersysteem (Centrale Automatisering Waterbeheer ( is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren)). De stuwen staan ingesteld op een bepaald peil en bewegen automatisch.

Vispassages

Naast steeds meer stuwen worden tegenwoordig vispassages aangelegd. Het hoogteverschil over een stuw is meestal te groot voor vissen om te kunnen overbruggen. De vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren) helpt de vis langs de stuw, zodat hij (en zij) de stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen kan bereiken.


Typen stuwen

In het werkgebied van HDSR staan verschillende soorten stuwen zoals de:

  • Klepstuw
  • ECO-stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) (bijv. stuw Langeraksingel)
  • Automatisch Mechanische Inlaatstuw (bijv. stuw Leeuwenburg)
  • Automatisch Mechanische Tuimelstuw (bijv. stuw Doornkade)

Ecostuw Langeraksingel Leidsche Rijn

Ecostuw Langeraksingel

Zie ook