Centrale Automatisering Waterbeheer

Kunstwerken: stuwen, gemalen, inlaten en sluizen

Een van de taken van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is het beheren van het oppervlaktewater in een gebied ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. In dit gebied liggen 850 stuwen, gemalen, inlaten en sluizen, ook wel ‘kunstwerken’ genoemd.
Het waterpeil in sloten en kanalen wordt van minuut tot minuut in de gaten gehouden en gecontroleerd. De belangrijkste gemalen, stuwen en inlaten kunnen op afstand worden bediend via computer en telefoon. De overige worden met de hand bediend.

Besturing op afstand

Ongeveer 170 van de 850 kunstwerken zijn aangesloten op het geautomatiseerd waterbeheersysteem op het hoofdkantoor in Houten, het zogenaamde CAW-systeem (Centrale Automatisering Waterbeheer). Met behulp van dit systeem kunnen de waterpeilen in de watergangen in de gaten gehouden worden en kunnen kunstwerken worden aangestuurd.

Instellen en aansturen kunstwerken

Via computer en telefoon kunnen met behulp van CAW-systeem actuele gegevens van locaties, ofwel kunstwerken, worden opgeroepen en weergegeven in locatieschermen. In deze schermen kunnen instellingen worden gewijzigd waardoor kunstwerken worden aangestuurd.

Grafieken en situatieschetsen

Gegevens als waterstanden, debieten en stuwstanden kunnen worden weergegeven in een grafiek. Deze grafieken worden onder andere gebruikt om de oorzaak van storingen aan gemalen en stuwen te achterhalen.
Behalve het wijzigen van instellingen, het weergeven van gegevens in grafieken enz, kan in het CAWsysteem allerlei handige informatie worden gestopt, zoals situatietekeningen van kunstwerken en de omliggende watergangen.

Het weer

Om adequaat op bepaalde weersomstandigheden te kunnen reageren worden, behalve het actuele weerbeeld, ook de neerslagvoorspellingen in de gaten gehouden.


Gemalen

In het beheersgebied van het waterschap worden 87 van de totaal 150 poldergemalen op afstand bestuurd. De besturing verloopt via de telefoonlijn en het CAW-computersysteem (Centrale Automatisering Waterbeheer). De gemalen staan ingesteld op een bepaald peil en gaan automatisch aan en uit. Steeds meer gemalen worden op dit systeem aangesloten. Zelfs het slootvuil wordt automatisch uit het water geschept met behulp van een automatische krooshekreiniger.

Stuwen

In het beheersgebied van het waterschap worden 72 van de totaal 560 stuwen op afstand bestuurd. De besturing verloopt via de telefoonlijn en het CAW-computersysteem (Centrale Automatisering Waterbeheer). De stuwen staan ingesteld op een bepaald peil en bewegen automatisch.