Toegankelijkheid

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vindt het belangrijk dat iedereen die onze site bezoekt deze goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan onder meer gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring

hdsr.nl voldoet voor een aanzienlijk deel aan de eisen op het gebied van toegankelijkheid, maar nog niet volledig. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten wij toe op welke punten wij nog niet volledig voldoen en op welke termijn wij verwachten de knelpunten op te lossen.

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor hdsr.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport (pdf, 835 kB).

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken op deze website die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact met ons op via communicatie@hdsr.nl.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Toegankelijkheidsverklaringen van andere websites dan hdsr.nl die eveneens onder verantwoordelijkheid vallen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, kunt u bekijken in het register van toegankelijkheidsverklaringen.