Vervangen duiker Polanerbaan Woerden

Laatst gepubliceerd op 4 mei 2023

Aanleiding project en doel

De wijk Snel en Polanen in Woerden wordt bemalen door gemaal Middelland. Op ca. 100 meter afstand van het gemaal ligt een duiker onder de Polanenbaan. Deze duiker veroorzaakt veel opstuwing (en daardoor verhoogde waterpeilen in het bemalingsgebied). Daarom is het waterschap van plan om deze duiker te vernieuwen/vergroten.

Contact

Adriaan Hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn
Projectleider

Wat gaan we doen?

In overleg met de Gemeente Woerden zal er een ontwerp worden opgesteld, voordat er tot aanbesteding en realisatie van de werkzaamheden wordt overgegaan.

Wie voert het werkt uit?

Er is nog geen aannemer bekend.

Planning

2024: Q2

Status: Huidig

De realisatiewerkzaamheden.