Groot onderhoud rioolwaterzuivering

De zuiveringsinstallatie van Woerden zuivert het afvalwater van inwoners en bedrijven uit Woerden, Kamerik, Zegveld, Driebruggen, Waarder en Nieuwerbrug. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Oude Rijn.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat:

  • Het ontvangwerk (plek waar het afvalwater binnenkomt) renoveren.
  • Verbeteringen uitvoeren aan het beluchtingsproces.
  • Verbeteringen uitvoeren aan de geurbehandeling, zodat eventuele geuroverlast verminderd.
  • Het bedrijfsgebouw renoveren.

Waarom gaan we dit doen?

De installatie is toe aan een grote onderhoudsbeurt. Dit gebeurt eens in de vijf jaar.

Foto van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Woerden

Contact

Tijdlijn

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Eerst wordt de installatie geïnspecteerd om te kijken welke renovatiewerkzaamheden er uitgevoerd moeten worden.

De werkzaamheden starten in september 2021

De werkzaamheden worden in juli 2022 afgerond.