Groot onderhoud rioolwaterzuivering

Aan de Barwoutswaarder in Woerden zuivert één van onze rioolwaterzuiveringen het afvalwater van zo’n 60.000 inwoners en bedrijven uit Woerden, Kamerik, Zegveld, Driebruggen Waarder en Nieuwerbrug. Het gezuiverde water (effluent) wordt geloosd in de Oude Rijn.

Wat gaan we doen?

Het waterschap gaat:

 • Het ontvangwerk renoveren.
  Dit is de plek waar het afvalwater de zuivering binnenkomt. De ondergrondse betonnen bak waar het afvalwater in wordt ontvangen, krijgt een opknapbeurt.
  De oude, aangetaste betonlaag wordt gestraald en vervangen voor een nieuwe laag met een coating.
  De zuivering moet gedurende de werkzaamheden in bedrijf blijven. Tijdens de renovatie wordt daarom een grote noodpompinstallatie ingezet die de functie van het ontvangstwerk overneemt.
 • Verbeteringen uitvoeren aan het beluchtingsproces.
  Bij het beluchtingsproces zuiveren bacteriën in een grote beluchtingstank het afvalwater. Voor het zuiveren hebben de bacteriën zuurstof nodig, vandaar de naam ‘beluchting’.
  De huidige beluchtingsinstallatie is aan vervanging toe. Ook dit proces mag niet onderbroken worden. Daarom wordt een tijdelijke installatie geplaatst die zorgt voor beluchting tijdens de werkzaamheden.

De werkzaamheden worden voor ons uitgevoerd door de firma Pannekoek GWW B.V.

Wat gaat u ervan merken?

U kunt mogelijk geluidshinder ervaren als gevolg van de werkzaamheden of van de geplaatste noodinstallaties.
We nemen maatregelen de geluidshinder tot een minimum te beperken door het plaatsen van geluidswerende doeken waar nodig en mogelijk.
Daarnaast vinden geregeld transporten plaats over de Barwoutswaarder richting Woerden. Door de smalle weg kan het zijn dat tijdens deze transporten u verkeershinder ondervindt.

Waarom gaan we dit doen?

De zuivering is in 1972 gebouwd en in 1994 uitgebreid. Onderdelen en installaties hebben een beperkte levensduur. Daarom zijn installaties geregeld toe aan een grote onderhoudsbeurt of moeten worden vervangen. Om de 5 jaar vindt groot onderhoud plaats.

Foto van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Woerden

Contact

Tijdlijn

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De werkzaam starten in april met de renovatie van het ontvangstwerk. Deze renovatie duurt tot de zomer.

Augustus 2022

Status: Aankomend

Na de zomer wordt de beluchtingsinstallatie vervangen. Dit werk duurt tot eind van dit jaar.

December 2022

Status: Aankomend

Aan het eind van het jaar 2022 zijn de werkzaamheden klaar.