Planning

In april 2023 start het waterschap met het uitvoeren van diverse voorbereidende onderzoeken zoals onderzoek naar de bodem en landmeetkundige werkzaamheden.

2024-2025: Planuitwerkingsfase

2025-2026: Uitvoering werkzaamheden