Onderhoud rioolwaterzuivering Driebergen

Laatst gepubliceerd op 8 juni 2023

Voorbereidingsfase: Het betreft een onderhoudsproject. In deze fase vindt het onderzoek plaats en wordt het energielabel bepaald. Ook wordt de gasinstallatie vervangen door middel van een warmtepomp. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt.

Wat gaan we doen?

volgt

Waarom gaan we dit doen?

volgt

Wat is onze werkwijze?

volgt

Wie voert het werkt uit?

volgt

Contact

Albert van Manen
Projectleider

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Voorbereidingsfase in 2023.

Realisatiefase in 2024.

Nazorgfase in 2025.