Waterschap realiseert zonnepark bij zuivering Leidsche Rijn

Laatst gepubliceerd op 2 september 2023

Het waterschap heeft op het grasveld naast de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn 972 zonnepanelen geplaatst. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. De stroom die met de panelen van het waterschap wordt opgewekt, gebruiken we voor de zuivering.

Het park is op 1 september 2023 officieel geopend.

Wat gaan we doen?

Op het grasveld naast de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn liggen sinds kort 972 zonnepanelen. Het zonneveld aan de Meijewetering is een initiatief van een groep bewoners uit Terwijde. Zij maakten samen met de Utrechtse energiecoöperatie Energie-U en het waterschap een plan voor de ontwikkeling. Energie-U is voor 2/3e deel eigenaar; het waterschap voor 1/3e deel.

De grond is eigendom van gemeente Utrecht en is voor 25 jaar van de gemeente gepacht.

Waarom gaan we dit doen?

Energie-U is een lokale energie-coöperatie die het zonnepark heeft ontwikkeld voor de directe omgeving. Bewoners kunnen participeren in de panelen en zo bijdragen aan lokale schone energieopwekking. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. De stroom die met de panelen van het waterschap wordt opgewekt, gebruikt het waterschap voor de zuivering.

Wat is onze werkwijze?

Omdat er veel grote kabels en leidingen in het terrein aanwezig zijn, mag het niet helemaal vol worden gelegd met panelen en mogen de panelen ook niet met palen in de grond worden gemonteerd. Daarom zijn de panelen gemonteerd op frames die op betonnen platen zijn bevestigd. Deze platen komen op het maaiveld te liggen.

Als de nutsbedrijven bij de kabels en leidingen moeten zijn in verband met een calamiteit, kunnen de betonplaten met de zonnepanelen daarbovenop, per plaat worden opgepakt en verplaatst. Het zonnepark wordt met een kabel aangesloten op de naastgelegen zuivering.

Wie voert het werkt uit?

Het zonnepark wordt door E2-energie uit Duiven gerealiseerd. De verbinding tussen het zonnepark en de zuivering zijn reeds gerealiseerd door Hoppenbrouwers uit Utrecht en Voltens uit Geldermalsen.

Contact