Vervangen oevers stad Utrecht

Aanleiding project/doel

Het waterschap heeft in de stedelijke kern van Utrecht een aantal watergangen met oevers in beheer. Met de gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt om de oevers in beheer over te dragen. Het water blijft hierbij in beheer van het waterschap. Voorwaarde vanuit de gemeente is dat de oevers in goede staat van onderhoud verkeren tijdens het moment dat de oevers worden overgedragen in eigendom naar de gemeente.

Contactpersoon

Adriaan Hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn
Projectleider

Werkwijze

In dit project gaat het om oevers die zijn voorzien van een vorm van beschoeiing (de zogenaamde harde oevers) en waarbij de huidige beschoeiing vernieuwd zal worden. In overleg met de beheerders van de Gemeente Utrecht is er een ontwerp opgesteld.

Wie voert het uit

Aannemer Straver&Zn. uit IJsselstein is in april 2023 begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting worden deze rond eind juli 2023 afgerond.

Daarnaast is het waterschap gestart met het opstellen van het ontwerp voor de oevers langs de Tolsteegsingel en het Hooghiemstraplein.

Overzichtskaart

Overzichtskaart

Relatie met andere projecten

In het kader van de overdracht van de oevers in de Stad Utrecht zijn er ook oevers die worden omgevormd naar een natuurvriendelijke oevers en oevers ter plaatse van woonboten. De uitvoering van deze werkzaamheden volgt op een later moment.

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden.

Planning

Het project is verdeeld in meerdere deelprojecten; het grootste deel van de oevers is onderdeel van de werkzaamheden van aannemer Straver&Zn. uit IJsselstein. De werkzaamheden aan deze oevers worden naar verwachting eind juli 2023 afgerond.

De oevers langs het Hooghiemstraplein en de Tolsteegsingel worden naar verwachting in het tweede en derde kwartaal van 2024 uitgevoerd.