Vervangen oevers stad Utrecht, fase II Woonboten

Aanleiding project / doel

Het waterschap heeft in de stedelijke kern van Utrecht een aantal watergangen met oevers in beheer. Met de gemeente Utrecht zijn afspraken gemaakt om de oevers in beheer over te dragen. Het water blijft hierbij in beheer van het waterschap. Voorwaarde vanuit de gemeente is dat de oevers in goede staat van onderhoud verkeren tijdens het moment dat de oevers worden overgedragen in eigendom naar de gemeente.

Contactpersoon

Adriaan Hoogendoorn
Adriaan Hoogendoorn
projectleider

Werkwijze

In dit project gaat het specifiek om de oevers die zijn voorzien van een vorm van beschoeiing (de zogenaamde harde oevers) en waarbij er woonboten aanwezig zijn langs de oever.

Relatie met andere projecten

In het kader van de overdracht van de oevers in de stedelijke kern van Utrecht zijn er ook oevers die worden omgevormd naar een natuurvriendelijke oever. De uitvoering van deze werkzaamheden volgt op een later moment.

overzichtskaart oevers Utrecht

overzichtskaart oevers Utrecht

Bijzonderheden

Er zijn geen bijzonderheden.

Wie voert het uit

Er is nog geen aannemer bekend.

Planning

Het project is verdeeld in meerdere fases; de trajecten langs de Leidsche Rijn en de Bilitonkade worden separaat voorbereid en tot uitvoering gebracht.

Het waterschap streeft er naar om het project eind 2025 te hebben afgerond.