Waterschap en gebiedspartners zetten samenwerking voort bij project Salmsteke Ontkiemt!

Een veilige dijk en een natuurlijke en recreatievere uiterwaard, waar zowel omwonenden als recreanten straks van kunnen genieten. Dat is wat de zes ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst voor de planuitwerkings- en realisatiefase van het project Salmsteke Ontkiemt! voor ogen hebben. Deze ondertekening onderstreept het vertrouwen in de samenwerking, omdat hiermee de plannen en ideeën die eerder gemaakt zijn, ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Meer efficiëntie, meer snelheid, minder overlast

Het waterschap, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, de Gemeente Lopik, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer werken samen aan het project Salmsteke Ontkiemt! Binnen dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor natuur en recreatie. Doel is om de dijk te versterken en tegelijkertijd de kansen te benutten om het gebied mooier te maken. Door samenwerking kunnen beide projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving.

Een veilig en mooi gebied voor iedereen

De dijkversterking wordt gecombineerd met het aanleggen van natte en droge natuur, een veilige zwemplas en horeca. Daarbij wordt het gebied goed toegankelijk gemaakt voor wandelaars en hondenuitlaters. Met de nieuwe bekrachtiging van de samenwerking binnen Salmsteke Ontkiemt! zetten de partners de volgende stap om de gemaakte plannen door te ontwikkelen en te realiseren. Het voorkeursalternatief van de dijk en de uiterwaard worden hiervoor uitgewerkt tot één integraal ontwerp.

Duidelijkheid voor de omgeving

Het project Salmsteke is begonnen in 2017 en sindsdien is de omgeving nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de dijkversterking en herinrichting van de uiterwaard. Met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst, blijft het werk bij Salmsteke overzichtelijk. Voor beide projecten wordt met één gezicht naar buiten getreden. Bijvoorbeeld als het gaat om terinzagelegging van de benodigde besluiten en vergunningenprocedures. Dit zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden. Na afronding van de procedures kan de uitvoering starten. Op deze manier is het voor de omgeving helder wat er gaat gebeuren in Salmsteke.

Werken in tijden van corona

Het is belangrijk dat werkzaamheden voor Salmsteke Ontkiemt! zoveel mogelijk door kunnen gaan, maar daarbij volgen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM als het gaat om hygiëne, afstand etcetera. Als gevolg hiervan is er minder live contact met inwoners. Heeft u vragen over Salmsteke? Dan kunt u altijd bellen met de omgevingsmanager of mailen naar sterkelekdijk@hdsr.nl. Of kijk voor meer informatie op onze website: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/salmsteke.