Project Sterke Lekdijk opent digitaal bezoekerscentrum

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de komende jaren de Lekdijk tussen Schoonhoven en Amerongen onder de noemer Sterke Lekdijk. Binnen het project staat innovatie hoog in het vaandel, ook op communicatiegebied. Daarom heeft het waterschap in samenwerking met Royal HaskoningDHV een digitaal bezoekerscentrum ontwikkeld. Het gaat hierbij om een pilot voor deelproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

Interactief bewonerscontact

Een digitaal bezoekerscentrum geeft bewoners en andere belangstellenden de mogelijkheid om op een interactieve manier door de informatie over de dijkversterking heen te gaan. Op een moment dat hen uitkomt. Daarmee is het bezoekerscentrum een mooie aanvulling op bestaande bewonerscontacten zoals informatieavonden. Ook bewoners die deze avonden niet kunnen of willen bezoeken, hebben nu eenvoudig de mogelijkheid om mee te denken over de dijkversterking.

Multimediale omgeving

Het digitale bezoekerscentrum biedt de mogelijkheid om informatie op een nieuwe manier te presenteren volgens Hoogheemraad Els Otterman: ‘Het afgelopen jaar is het contact met bewoners ingrijpend veranderd. Daarin hebben wij ons als organisatie ook moeten ontwikkelen. We hebben vooral gekeken naar welke kansen dit biedt. En dat is onder andere dit bezoekerscentrum, waarmee we nu ook mensen bereiken die we normaal niet zouden zien op bewonersavonden!’ Met dit virtuele centrum bepaalt de bezoeker zelf wanneer hij of zij de informatie tot zich neemt. En dat in een multimediale omgeving. In het bezoekerscentrum komt alles samen: tekst, afbeeldingen, animaties en video’s.

Aanvulling, geen vervanging

Door de informatie over de dijkversterking op een nieuwe manier te presenteren, hoopt het waterschap meer bewoners en stakeholders te bereiken. Het digitale bezoekerscentrum vervangt bewonersmomenten weliswaar niet, maar is wel een mooie aanvulling. Esther van den Akker, omgevingsmanager bij Royal HaskoningDHV beaamt dit: ‘Ook in deze coronatijd willen wij de informatie interactief presenteren en persoonlijk in gesprek gaan met bewoners en stakeholders. Het digitale bezoekerscentrum dat we voor deze pilot op maat hebben ingericht, biedt hier alle mogelijkheid toe.’

Wat is er te zien in het bezoekerscentrum?

In het bezoekerscentrum is informatie te vinden over het dijkversterkingsproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis, dat onderdeel uitmaakt van project Sterke Lekdijk. De focus ligt op het Voorkeursalternatief: het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Daarnaast zijn ook de gebiedspartners van het waterschap aanwezig in het digitale bezoekerscentrum. Zij presenteren in een eigen ruimte de projecten die tegelijkertijd met de dijkversterking uitgevoerd kunnen worden. Hierdoor wordt de samenwerking tussen De Stichtse Rijnlanden, de gemeenten Houten en Nieuwegein, de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat extra benadrukt.

Sterke Lekdijk

Sterke Lekdijk is een dijkversterkingsproject van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven. Het project wordt uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waarbinnen tot aan 2050 meer dan 1300 kilometer aan dijk wordt versterkt. Het digitale bezoekerscentrum gaat over Culemborgse Veer – Beatrixsluis, één van de deelprojecten van Sterke Lekdijk.


Digitaal bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum is inmiddels gesloten. We brengen u op de hoogte wanneer de digitale deuren weer openen.