Nieuwsbrief evaluatie communicatie en participatie Sterke Lekdijk

Header mailchimp logo Sterke Lekdijk

Beste bewoner,

De afgelopen maanden heeft onderzoeksbureau Opiniepijlers in opdracht van het waterschap de huidige communicatie- en participatieaanpak geëvalueerd. Ruim honderd bewoners hebben een online enquête ingevuld en er hebben telefonisch drieëndertig verdiepingsgesprekken plaatsgevonden. De resultaten hiervan zijn verwerkt in een rapport en we hebben nagedacht over verbeterpunten.

Bedankt voor uw deelname

We willen u van harte bedanken voor uw deelname. Met de opgehaalde resultaten kunnen we onze communicatie en participatie nog verder optimaliseren. Er zijn een aantal goede punten genoemd, maar ook kwamen er verbeterpunten naar voren, waar we mee aan de slag gaan.

Pluspunten, verbeterpunten en onderzoeksrapport

Op onze website vindt u een overzicht van de pluspunten, de verbeterpunten en hoe we met die punten aan de slag gaan om het nog beter te doen. Ook vindt u op onze website het onderzoeksrapport.

Hartelijke groeten,

Mede namens het voltallige projectteam,
Marc Wessels
Communicatieadviseur