Kijk op de Lekdijk, editie 1

Header Kijk op de Lekdijk

Beste Lekdijk-belangstellende,

Dit voorjaar hebben wij elkaar wellicht getroffen op één van de informatieavonden van het project Sterke Lekdijk. Ik vond het bijzonder fijn om te merken dat u zich betrokken voelt bij de dijk. De komende tijd houden we u graag op de hoogte van het reilen en zeilen rond het project. We doen dat onder meer door middel van een online magazine: Kijk op de Lekdijk. We brengen dit magazine ongeveer twee keer per jaar uit. De eerste editie is deze week uitgekomen.

In dit eerste magazine is onder meer de planning van het project in beeld gebracht. Ook leest u waar en wanneer de eerste werkzaamheden starten en kunt u kennis nemen van het onderzoek dat we hebben gedaan naar de beleving van de Lekdijk onder bewoners. Met als bonus vier mooie verhalen van mensen die op de één of andere manier iets met de Lekdijk hebben.

Ik wens u veel leesplezier toe!

Patrick Poelmann
dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Let op: dit magazine is het beste te benaderen via tablet of desktop/laptop