Werkzaamheden - veldproef Mixed-In-Place

Wat gaat HDSR hier doen?

Het waterschap onderzoekt een nieuwe dijkversterkingstechniek, de ‘mixed-in-place’ wand. Bij deze techniek wordt een freesmachine ingezet om een wand te maken in de dijk. Zo’n wand is wel 15 meter diep. Het voorkomt bezwijken van de dijk door faalmechanismes Piping en Marcostabiliteit. Om deze techniek te onderzoeken, zal in de periode van april-juli proeven worden gedaan naast de Zuiderparklaan in Lopik.  Als de proef succesvol is, dan wordt de MIP methode toegepast bij de Beatrixsluis in Nieuwegein.

Kans op hinder

Eind april starten in deze omgeving de voorbereidingen van de veldproef Mixed-In-Place (MiP). In mei/juni/juli wordt de veldproef daadwerkelijk uitgevoerd. De veldproef wordt door Van Oord uitgevoerd.

  • Tijdens de veldproef zal de Zuiderparklaan twee keer onbereikbaar zijn.
  • Tijdens de veldproef kunt u (zwaar) verkeer tegenkomen, volg dan de instructies nauwgezet op.

Op de afbeelding ziet u waar de veldproef zal plaatsvinden