Opiniepijlers rapportage 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met de dijkversterking en het groot onderhoud van de Lekdijk. Een van onze doelstellingen in het project Sterke Lekdijk is “tevreden stakeholders”. Daarom onderzoeken we de tevredenheid van de doelgroepen bewoners aan de dijk en gebruikers van de dijk, d.m.v. een tevredenheidsmeting. Dit onderzoek werd in 2023 voor ons uitgevoerd door Opiniepijlers.

Het onderzoek is bedoeld om leer- en verbeterpunten op te halen. Deze punten kunnen we vervolgens meenemen in het verdere verloop van onze werkzaamheden aan de Lekdijk.

Omdat het waterschap zo open en transparant mogelijk wil zijn, heeft het college besloten het volledige onderzoeksrapport te publiceren en delen met betrokkenen.

We bedanken alle deelnemers voor hun medewerking aan dit onderzoek. Het volledige onderzoeksrapport (pdf, 5.4 MB) kunt u lezen (of downloaden) via onze documentenpagina onder de naam 'Onderzoeksrapport tevredenheidsmeting 2023 - Opiniepijlers'.